Gevolgen klimaatverandering in beeld

Voor het stedelijk en landelijk gebied worden de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht en in gezamenlijkheid besproken. Volgens

Goos Boelhouwer, projectleider vanuit het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, is het doel met alle overheden vast te stellen welke effecten optreden ten gevolge van klimaatsverandering en welke daarvan zorgen voor stress. De stresstest is een eerste stap in de samenwerking om de regio Utrecht klimaatbestendig te maken. Aveco de Bondt voert de studie uit, waarbij gebruik gemaakt wordt van de SALTO-tool. Deze tool geeft de mogelijkheid om snel en integraal de gevolgen in beeld te brengen op het vlak van wateroverlast, droogte, hitte en het beperken van gevolgen van overstromingen. De tool zal ook worden gebruikt tijdens workshops om mogelijke oplossingen te verkennen, aldus Simon Troost, projectleider namens Aveco de Bondt. De verwachting is dat dit gaat bijdragen aan de herkenning van gevolgen van klimaatverandering. Gedurende de periode mei en juni vinden bij de 14 gemeenten workshops plaats. In juli worden de resultaten van deze verkenning verwerkt en vervolgens door de gemeenten gepubliceerd.

Veertien gemeenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht werken samen vanuit het samenwerkingsverband Winnet en het CRA (Coalitie Ruimtelijke Adaptatie/ Water Innovatie Netwerk).