Gerhard van den Top herbenoemd als dijkgraaf AGV

Gerhard van den Top is herbenoemd als dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Dit gebeurde tijdens de officiële beëdiging op 28 oktober in het Provinciehuis van Noord-Holland. Van den Top werd daar beëdigd door de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Eerder dit jaar heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Gerhard van den Top al voorgedragen voor herbenoeming. Het bestuur gaf daarbij aan dat het zeer tevreden is over de manier waarop Van den Top zijn rol als dijkgraaf vervult: “Hij is een benaderbare en verbindende voorzitter die als ambassadeur van het waterschap in de afgelopen zes jaar een sterk communicator is gebleken.” Van den Top zoekt volgens het AGV-bestuur altijd mogelijkheden voor samenwerking en weet op die manier het belang van goed watermanagement op menig agenda te zetten.

De dijkgraaf noemt zijn herbenoeming een ‘groot voorrecht’: “De wereld van het waterbeheer verandert snel. Door de opwarming van ons klimaat wisselen droogte en wateroverlast elkaar steeds vaker af en komen ook steeds vaker voor. In die snel veranderende context treden we als waterschap Amstel, Gooi en Vecht zelfbewust naar buiten. Bewust over onze bijzondere rol en taken als functionele democratie. En ook steeds op zoek naar mogelijkheden om daarin met anderen samen te werken. Ik verheug mij er enorm op om daar ook de komende jaren als dijkgraaf een bijdrage aan te mogen leveren.”

Gerhard van den Top werd in 1961 geboren in Bennekom. Hij studeerde aan de Landbouw Universiteit in Wageningen en behaalde in 1997 een doctoraat Milieukunde aan de Universiteit Leiden. Hij was onder andere werkzaam bij de Universiteit Leiden, als directeur bij Vitens Evides International en als directeur Natuurbescherming bij het Wereld Natuurfonds. Ook werkte Van den Top een periode als adviseur bij Shell.