De stoffen die door Chemours worden gebruikt bij de GenX techniek krijgen het predikaat Zeer Zorgwekkende Stoffen. (foto: Chemours)

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) gaat de fluorhoudende stoffen FRD902/903 die betrokken zijn bij de GenX-techniek op korte termijn kwalificeren als ‘zeer zorgwekkende stof’ (ZZS). Dat maakte de Nederlandse overheid donderdag 27 juni via de website bekend. Naar verwachting zal ECHA het formele besluit in juli publiceren.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is blij met het besluit van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). “Nederland heeft bij ECHA aangedrongen op deze kwalificatie. De GenX-stoffen krijgen nu het stempel van ZZS. Het gaat hier om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten veroorzaken en niet afbreken in het milieu. Ook verspreiden de stoffen zich snel en makkelijk en kunnen opgeloste hoeveelheden heel moeilijk verwijderd worden, wat een probleem kan geven bij drinkwaterbereiding. Dat de stoffen nu deze status krijgen is goed nieuws. Voor ZZS gelden zeer scherpe eisen bij vergunningverlening. Bedrijven die met deze stoffen werken moeten alles uit de kast halen om emissies naar de lucht of lozingen naar water te voorkomen”, aldus Van Veldhoven

Risico’s

Het is de eerste keer dat ECHA een stof aanwijst als ZZS vanwege de risico’s die ontstaan door de niet-afbreekbaarheid en snelle verspreiding in het milieu. Op de ZZS lijst van ECHA staan nu 199 stoffen. Het Nederlandse voorstel is opgesteld door het RIVM, in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is in maart dit jaar ingediend bij ECHA. Naast het voorstel om de GenX-stoffen op de lijst te plaatsen werken het ministerie van IenW, RIVM, de Duitse overheid en ECHA ook samen om meer zicht te krijgen op andere mogelijk risicovolle eigenschappen van de stoffen.

Vergunning

In Nederland zijn er bij Chemours in Dordrecht veel problemen rondom de uitstoot van de zogenaamde ‘GenX-stoffen’. In april maakte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat zij Chemours in Dordrecht een vergunning wil verlenen voor de directe lozing van maximaal vijf kilo aan fluorhoudende stoffen en maximaal twee kilo PFOA op de Nieuwe Merwede. Volgens de minister is het dankzij een vergunning ook makkelijker om te handhaven.  Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met minister Van Nieuwenhuizen om het chemiebedrijf Chemours een vergunning te verlenen. Het nieuwe predikaat biedt de minister meer mogelijkheden om de lozingen aan banden te leggen.