Kaumera van waterschap Rijn en IJssel is één van de genomineerden in de categorie Schoon water (foto: Jac van Tuijn).

Tijdens het Deltacongres in Goes op 14 november zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2019 bekendgemaakt door de Unie van Waterschappen. Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën. En het publiek kan sinds 14 november zijn stem indienen voor de Publieksprijs via waterinnovatieprijs.nl.

De genomineerden zijn door een jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geselecteerd uit 97 inzendingen. De categorieën vallen samen met de kerntaken van de waterschappen: Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. Naast deze drie categorieën vraagt de Unie van Waterschappen bijzondere aandacht voor het onderwerp Digitale transformatie.

‘Een ideaal visnet voor nieuwe ideeën’
“Door te innoveren kunnen problemen slimmer, beter en goedkoper opgelost worden. De Waterinnovatieprijs is een ideaal visnet om nieuwe ideeën op te halen en met elkaar te delen”, stelde Hein Pieper, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, bij de bekendmaking van de genomineerden. Juryvoorzitter Ongering voegde toe: “De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs laten een heel betrokken en vindingrijke watersector zien. Ik zie volop aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en veel oplossingsgerichte innovaties. Duurzaamheid en circulair denken zie ik daarbij veel terug. Als Nederland waterland lopen we nog steeds wereldwijd voorop. De Waterinnovatieprijs laat dat weer zien.”

Stemmen voor de Publieksprijs
Er kan tot en met 9 december gestemd worden voor de Publieksprijs, via waterinnovatieprijs.nl. Op 12 december worden de winnaars bekendgemaakt, tijdens het Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Aanmelden voor het Waterinnovatiefestival kan ook via waterinnovatieprijs.nl/festival.

De genomineerden
Voor elke categorie – Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en Digitale transformatie – zijn drie kanshebbers genomineerd. Dit zijn de genomineerden in de categorie Waterveiligheid:
Steilranddijk en Hoge Gronddijk Ooijen Wanssum van Fugro i.s.m. waterschap Limburg e.a.
Zandige oevers versterking Houtribdijk van Rijkswaterstaat
Steenbekleding van baggerspecie van waterschap Scheldestromen
De genomineerden in de categorie Schoon water:
Kaumera van waterschap Rijn en IJssel
Waterfabriek Wilp van waterschap Vallei en Veluwe
Torwash voor een circulaire waterzuivering van Torwash BV
De genomineerden in de categorie Voldoende water:
PlasticRoad van PlasticRoad (KWS / Wavin / Total)
Boeren Meten Water van Acacia Water (i.s.m. LTO Noord)
Natte teelt tegen bodemdaling van Stichting Waternet
De genomineerden in de categorie Digitale transformatie:
Vispassage Smart Vislift van Vislift BV en waterschap Rivierenland
Niets grappigs aan lachgas van waterschap Amstel, Gooi en Vecht
I-PIG van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard