Geen water te diep

SPIE renoveert stuwen met optimale aandacht voor omgeving

SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, renoveert vijf stuwen van Waterschap Vallei en Veluwe. Tijdens een onderwaterinspectie bij verschillende stuwen in het Valleikanaal werd ontdekt dat een aantal stuwkleppen en draaipunten toe zijn aan renovatie en vervanging. Een uitdagende klus want de uitvoerende partij dient exact binnen de kaders en eisen te blijven van onder andere milieu en economische voordeligheid. De business unit Bruggen, Sluizen en Gemalen van SPIE greep deze kans met beide handen aan.

Het beheer van watersystemen en het bewaken van de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen voor veilige dijken en voldoende schoon water.

SPIE is met haar expertise en jarenlange ervaring met stuwen een logische inschrijver voor dit soort aanbestedingen. Het plan voor omgevingsmanagement en de inzet van een tijdelijke waterkering gaven de doorslag voor de gunning van deze renovatieopdracht.

Vijf verschillende stuwen zorgen voor ieder zijn eigen uitdaging. Accountmanager Frank Keetels van SPIE: “Voordat ik een project start, ga ik altijd op locatie kijken. Ik bekijk de omgeving en houd rekening met zoveel mogelijk parameters. Dit alles neem ik mee in de planning en ga in gesprek met omwonenden om tot een oplossing te komen die voor iedereen werkt.”

Maar ook de stuwen zelf vragen de nodige aandacht. Een stuwklep die moet worden gerenoveerd, zal tijdelijk moeten worden vervangen. SPIE plaatst dan een tijdelijke kering die de waterkerende functie over kan nemen. De grootste stuw is acht meter breed, de kleinste vier meter breed. De renovatie die SPIE verzorgt zal zorgen voor een solide oplossing voor de komende 25 jaar.

De renovatie van de stuwen in het Valleikanaal start begin april en zal rond oktober 2020 klaar zijn.