Experts pleiten voor extra drainagekanalen in Beira (foto: Bas Agerbeek, Arcadis)

Beira in Mozambique heeft een plan uitgebracht om de stad te herbouwen na de vernietigende cycloon Idai die 25 maart over de stad raasde. Door de hevige regenval overstroomde een aanzienlijk deel van de stad en bleek dat extra afvoercapaciteit dringend nodig is.

Het herstelplan is samengesteld door een werkgroep die werd ondersteund ​​door verschillende Nederlandse waterspecialisten. Onder hen waren zeven experts van Arcadis Shelter Program, een programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met UN-Habitat.

Voor het herstelplan is 888 miljoen dollar nodig, becijferen experts. De kosten voor de wederopbouw van het primaire drainagesysteem in de komende vijf jaar bedragen 193 miljoen euro. Nog eens 90 miljoen is nodig om de kustbescherming te verbeteren. Zo moeten de golfbrekers op de stranden aan de Indische Oceaan worden verbeterd. Ook zijn er op korte termijn zandsuppleties nodig.

Meer afwateringskanalen
Beira heeft vorig jaar het drainagekanaal Palmeiras geopend. Het nieuwe kanaal heeft goed werk verricht en grote hoeveelheden regenwater geloosd tijdens de cycloon Idai. De capaciteit van het drainagesysteem was echter te beperkt. Daarom pleiten experts in het plan voor vergelijkbare afwateringskanalen in andere delen van de stad. Ook is er volgens hen een retentiebekken nodig om overvloedig hemelwater op te vangen.

Proefproject starten
Het nieuwe plan bouwt voort op het Beira Masterplan 2035 dat in nauwe samenwerking met de Nederlandse watersector is gemaakt. Een van de ideeën was om een nieuwe woonwijk van 400 hectare te ontwikkelen op een verhoogd terrein, met behulp van baggerzand uit de haven van de stad. Het projectteam heeft voorgesteld om later dit jaar een ​​proefproject van 4 hectare te starten met 125 woonpercelen. Die krijgen allemaal energie, water, riolering. Ook komen er wegen.

Internationale donorconferentie
Tijdens een nationale donorconferentie op 31 mei presenteerden de experts het herstelplan. Hierin staan voorstellen om de stad grondig op te bouwen en weerbaar te maken voor toekomstige natuurrampen. De African Development Bank, Wereldbank, Europese Unie en andere donoren besluiten nog hoeveel geld ze aan welke projecten gaan besteden.