Erik de Ridder volgt Peter Glas op als watergraaf De Dommel

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 14 februari 2019 unaniem besloten om Erik de Ridder (40) aan te bevelen als nieuwe watergraaf. Hij volgt daarmee Peter Glas op. De Ridder is sinds 2010 wethouder van de gemeente Tilburg. Na acht jaar financiën en economische zaken heeft hij nu gezondheid, welzijn, sport, emancipatie & integratie en evenementen in zijn portefeuille. De Ridder begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij ministeries en management consultant bij Ordina Public Management Consulting. De nieuwe watergraaf woont in het gebied van waterschap De Dommel en zet zich actief in voor inwoners en maatschappelijke organisaties in de regio.