Bij Tata Steel Europe worden meerdere soorten verpakkingsstaal geproduceerd. Eén van deze soorten is staal bekleed met chroom – ECCS. Bij het produceren van ECCS wordt een chroom 6 houdende stof gebruikt. Volgens de REACH-annex XIV lijst (Registratie Autorisatie en Evaluatie van Chemische Stoffen) is het gebruik van chroom 6 per 21 september 2017 verboden. Hierop kan een ontheffing worden aangevraagd maar de ontheffing is maar van tijdelijke aard. Tata Steel Europe streeft ernaar een zo veilig mogelijke werkomgeving aan te bieden aan haar werknemers, en daar past het gebruik van chroom 6 niet in.

Naar aanleiding van deze problematiek heeft Tata Steel Europe nu een proces ontwikkeld om een gelijkwaardig product, genaamd TCCT, te maken op basis van het ongevaarlijke chroom 3. Na vele testen op lab schaal en vervolgens op pilotschaal is dit proces nu operationeel op één van de productielijnen van de fabriek in IJmuiden. In het proces wordt chroom 3 gebruikt in combinatie met mierenzuur. Bij dit proces komt afvalwater vrij dat zowel chroom 3 als ook mierenzuur bevat. Beide stoffen dienen voor lozing op oppervlaktewater uit het afvalwater te worden verwijderd. Tata Steel Europe heeft aan EnviroChemie gevraagd een proces te ontwikkelen om het mierenzuur (CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)) en het chroom 3 te verwijderen op een zodanige wijze dat er geen chroom 6 in het afvalwater proces wordt gevormd.

EnviroChemie heeft in haar laboratorium in Rossdorf (D) diverse testen uitgevoerd om het meest optimale proces te vinden. Het resultaat hiervan is een combinatie van technieken geworden. “De samenstelling van het afvalwater maakt de zuivering van het water erg lastig” verklaart EnviroChemie Sales Manager Sicco Hilarius. “Oxidatie van het mierenzuur met bijvoorbeeld ozon of waterstofperoxide is onmogelijk omdat er dan ook chroom 3 kan worden omgezet in chroom 6. En dat is nou net wat we niet wilden” legt Manager Process Technology Tata Steel Packaging Mark Litz uit. “Het chroom 3 moest dus eerst worden verwijderd en vervolgens was het dan mogelijk om het mierenzuur in de aerobe biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie van Tata Steel Europe verder af te breken. Dit maakte de investering voor de zuiveringsinstallatie weer interessanter” aldus Litz. Hilarius: “Uiteindelijk is het zuiveringsproces toch om een redelijke standaard chemisch fysyisch proces uitgekomen. We hebben nog wel wat features moeten toepassen maar de installatie is zo simpel mogelijk gehouden. Omdat Tata Steel Europe een bedieningsarme installatie eiste hebben we voor de slibfiltratie gekozen voor een volautomatisch vacuümbandfilter. Buiten de standaard proces controle is er eigenlijk geen bediening meer noodzakelijk”.

De installatie is sinds eind maart in bedrijf en de resultaten zijn zeer goed. De chroom 3 concentratie na chemisch fysische zuivering ligt op ca. 0,1 mg/l. Dit is beneden de lozingsgrens.