Energiebesparing en hergebruik van materialen worden steeds belangrijker en zijn cruciaal voor het behoud van een goed en gezond milieu voor toekomstige generaties. GaLiCos™ (afkorting van Gas Liquid Contact System), is ontwikkeld om geconcentreerde (afval)waterstromen in te dikken en waardevolle grondstoffen terug te winnen, met behulp van laagwaardige energie. Door GaLiCos™ te combineren met AVaR (Active Vapor Recompression), een technologie die CirTec nu ontwikkelt, kan restwarmte nog beter worden benut, waardoor het energieverbruik met bijna 80% kan worden verlaagd. De ontwikkeling GaLiCos-AVaR bevindt zich in een fase waarbij het kan worden opgeschaald naar een industriële toepassing met een beperkte capaciteit (< 1 ton H2O/uur). Op de Aqua Nederland Vakbeurs gaat CirTec op zoek naar een launching customer.

GaLiCos™ is een ingenieus (en gepatenteerd) apparaat dat is ontworpen om gassen en vloeistoffen op een zeer efficiënte en intensieve manier in contact met elkaar te brengen. De unieke kenmerken van de technologie zijn dat dit wordt bereikt met een minimale input aan energie en op een wijze dat apparatuur niet door het medium wordt verontreinigd (vrijwel geen scaling). GaLiCos wordt reeds meerdere jaren succesvol toegepast voor het indikken van geconcentreerde vloeistoffen en het strippen van o.a. NH3 uit water.

Laagwaardige restwarmte is doorgaans slechts beperkt beschikbaar en fossiele brandstof is kostbaar en niet duurzaam. Met de ontwikkeling van een nieuwe module en door de combinatie van GaLiCos met AVaR worden toepassingsmogelijkheden en energie efficiëntie sterk vergroot.

CirTec werkt continu aan het verbeteren en optimaliseren van technologie. De wensen van de klant staan daarbij voorop. Samenwerking en kennisdeling zijn de sleutels tot vooruitgang en om die reden betrekken wij dan ook innovatieve marktpartijen al in een vroege fase bij de ontwikkeling en opschaling van technologie. Bent u op zoek naar innovatieve verdampingstechnologie en is uw interesse gewekt om als launching customer een rol te spelen bij de succesvolle marktintroductie van deze techniek, bezoek ons dan op Aqua Nederland Vakbeurs op stand 113B aan de innovatiestraat.

Over CirTec BV
Voor het behoud van een goede en gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties is het van cruciaal belang dat we de productie van afvalstoffen verminderen en de recycling van waardevolle componenten stimuleren. CirTec streeft ernaar om actief bij te dragen aan de duurzaamheid van de samenleving en het hergebruik van (afval) materialen in het bijzonder.

Met zowel bewezen als innovatieve technologie kunnen wij de meest geschikte oplossing bieden voor een groot aantal milieuvraagstukken. We hebben een specifieke focus op de ontwikkeling van alternatieve grondstoffen, zoals teruggewonnen cellulose uit rioolwater en het gebruik van laagwaardige restwarmte en energie voor verdamping van geconcentreerde stromen.