Eisse Luitjens treedt toe tot bestuur STOWA

Eisse Luitjens is op 1 december 2019 toegetreden tot het bestuur van STOWA. Hij volgt Lyda Schelwald-van der Kley op, voormalig DB-lid van waterschap Zuiderzeeland. Als lid en loco-dijkgraaf van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest, is Eisse Luitjens verantwoordelijk voor de waterveiligheid en specifiek voor alle keringen. Zowel de primaire langs de Waddenkust als de regionale langs vaarten en plassen. Ook heeft hij Financiën en Bedrijfsvoering in zijn portefeuille.

Luitjens is daarnaast plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Waterkeringen (CWK) van de Unie van Waterschappen. Namens de CWK maakt hij deel uit van het alliantiebestuur van het HWBP. In het dagelijks leven werkt hij als business developer bij de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, de NOM. Luitjens studeerde aan de Universiteit Wageningen en heeft zijn wortels in de akkerbouw.