Eerste zetstenen uit baggerspecie geperst voor proef Scheldestromen

Bij waterschap Scheldestromen loopt een proefproject waarin wordt onderzocht of zetstenen uit baggerspecie gebruikt kunnen worden voor de steenbekleding van dijken. In die pilot is inmiddels een belangrijke stap gezet: er is een pers ontwikkeld die deze blokken daadwerkelijk kan maken. De pers, ontwikkeld door innovatiebureau NETICS, wordt in juni in gebruik genomen op locatie.

De innovatieve pers heeft de eerste proefblokken succesvol geperst. Portefeuillehouder Waterkeringen van het waterschap, Philipp Keller, noemt dit een belangrijke mijlpaal: “Ik ben trots dat we met deze wereldprimeur innovatie een stukje verder brengen. De Zeeuwse dijken van de toekomst zijn niet alleen veiliger, maar ook duurzamer en dienen mens en natuur.”

Proef in Hansweert

Of die Zeeuwse dijken in de toekomst inderdaad met uit baggerspecie vervaardigde stenen kunnen worden bekleed, dat moet het proefproject uitwijzen. In het project Dijkversterking Hansweert wordt, zover als mogelijk de Westerschelde in, een proefvak aangelegd. Daar wordt gedurende een half jaar bekeken hoe de zetstenen reageren op zout water, golven en het getij. De blokken worden, met de nieuwe pers, geperst in het nabijgelegen baggerslibdepot Willem Annapolder, uit schone bagger uit waterlopen uit de omgeving. Na de eerste testresultaten worden er mogelijk aanpassingen gedaan en wordt er weer verder getest.

Toekomstmuziek

Het waterschap rekent zich nog niet rijk: “Dat deze methode grootschalig kan worden ingezet, is voorlopig nog toekomstmuziek. Nog nooit ergens ter wereld is baggerspecie toegepast in zout water waar grote krachten op komen. Slaagt de proef, dan moet vervolgens worden onderzocht hoe de productie van de zetstenen kan worden opgeschaald.”

Duurzamer

Scheldestromen benadrukt dat het hier gaat om een belangrijk experiment: “Baggerspecie is eigenlijk altijd lokaal beschikbaar, het komt bijvoorbeeld vrij bij het baggeren van waterlopen. Dat zorgt ervoor dat je minder transport nodig hebt en er dus minder CO2 vrijkomt. Daarnaast kost het maken van betonblokken veel energie. In plaats daarvan bagger, gemengd met enkele toeslagmaterialen, samen te persen is duurzamer. Bovendien is de verwachting dat het beter is voor de organismen in de omgeving, omdat bagger natuurlijk materiaal is.”

Waterinnovatieprijs

Het idee van steenbekleding van baggerspecie op dijken komt van een jonge Zeeuwse wetenschapper en werd snel door waterschap Scheldestromen omarmd. Het was genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2019, maar die werd niet gewonnen. Het proefproject met zetstenen uit baggerspecie wordt financieel ondersteund door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De innovatieve pers is ontwikkeld door NETICS en IHC in Kinderdijk. Daar rolden onlangs de eerste proefblokken uit de pers. Beide bedrijven werken de komende weken nog de laatste details af, waarna de pers begin juni naar baggerslibdepot Willem Annapolder kan worden verscheept.

Foto: NETICS