Eerste schop de grond in voor bouw van een van ’s werelds grootste sluizen

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen gaven de eerste officiële spadesteek voor de bouw van één van de grootste sluizen van de wereld, de Nieuwe Sluis Terneuzen. Het was tevens het eerste openbare optreden van de nieuwe Nederlandse minister.

Met de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt de toegang tot de havengebieden van Gent en Terneuzen vergroot. Om het scheepvaartverkeer tijdens de bouw alle ruimte te geven en langer door de Middensluis te kunnen varen, gaven de ministers op 13 november het startsein voor de aanleg van het doorvaartkanaal.

“Nu gaat de schop in de grond voor de bouw van een van de grootste sluizen ter wereld”, zei de nieuwbakken minister Cora van Nieuwenhuizen. “Het resultaat van een mooie samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, die een belangrijke impuls gaat geven aan onze scheepvaart en industrie. De sluis wordt ook een icoon van duurzaamheid; de sluis wordt duurzaam gebouwd en wordt volledig energieneutraal.”

‘Gedurfde investering om te groeien aan de grens’
“De realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen is één van de prioriteiten in het Vlaamse regeerakkoord om de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens te verzekeren”, sprak de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Met de Nieuwe Sluis Terneuzen doen we een gedurfde investering en zijn er geen grenzen meer aan de groei in de Gentse kanaalzone. Integendeel, we gaan groeien aan de grens. Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer. Al die extra vracht vervoeren over de weg is geen optie. Vandaar investeren we stevig in alternatieven, zoals onze waterwegen.”

Vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer
Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en is een belangrijke schakel in de Seine-Schelde verbinding. De Nieuwe Sluis moet zorgen voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. Schepen van 120.000 ton zullen kunnen doorvaren op het kanaal Gent-Terneuzen. De Nieuwe Sluis wordt een betonnen bak van 427m lang, 55m breed en 16m diep. Dat is bijna het dubbele van de overige sluizen in het sluizencomplex Terneuzen.

Grensoverschrijdende samenwerking
Vlaanderen en Nederland hopen met de verbeterde infrastructuur het gebied een economische impuls te kunnen geven. In 2012 hebben ze daarom gezamenlijk besloten om de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe, grotere sluis te starten en in 2015 volgde de ondertekening van het Verdrag tot de effectieve aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Dit project wordt uitgevoerd onder de vlag van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart kwam na een aanbestedingstraject als winnaar uit de bus om de Nieuwe Sluis te bouwen. In deze combinatie zitten: BAM Infra, DEME Infra Marine Contractors, Dredging International, BAM Contractors en Algemene Aannemingen Van Laere. Sassevaart won de aanbesteding met een totaalprijs van ruim 753 miljoen euro (inclusief BTW). Nederland investeert ruim 190 miljoen euro, Vlaanderen staat in voor de overige kosten. Uit de Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 miljoen euro binnengehaald en ook de Haven van Gent draagt bij in het Vlaamse aandeel. Als alles goed gaat, kan het eerste schip in 2022 door de Nieuwe Sluis varen.