Eén van de partnerschappen van het Blue Deal-programma is afgesloten met de riviercommissie van de Abbay, in Ethiopië. Nederlandse waterschappen gaan de riviercommissie ondersteunen bij een eerlijkere verdeling van het schaarse rivierwater en het schoner krijgen van de rivier.

Op 8 april zijn in Den Haag, in aanwezigheid van vicevoorzitter Hein Pieper van de Unie van Waterschappen, deltacommissaris Peter Glas en watergezant Henk Ovink, de eerste elf partnerschappen van het Blue Deal-programma bekendgemaakt. Dit programma van de gezamenlijke Nederlandse waterschappen en de ministeries van IenW en Buitenlandse Zaken richt zich op VN-duurzaamheidsdoel nummer 6.

Bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen en verstedelijking leiden in Ethiopië tot een opeenstapeling van waterproblemen, vooral tot watertekorten en watervervuiling. Als onderdeel van het Blue Deal-programma gaan de Nederlandse waterschappen de beheerder van het Abbay River Bassin twaalf jaar ondersteunen om te komen tot een rechtvaardigere verdeling van het schaarse zoetwater en tot afname van de vervuiling. Dit is één van de elf partnerschappen die op 8 april zijn bekendgemaakt. In totaal gaat het om 35 lokale partijen in stroomgebieden in Argentinië, Burkina Faso, Colombia, Ethiopië, Ghana, Mali, Mozambique, Roemenië en Zuid-Afrika.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de regionale waterbeheerder van de regio Alto Magdalena in Colombia.

Gezamenlijke bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen
Het Blue Deal-programma werd vorig jaar gelanceerd als Nederlandse bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, met name de doelen 6.3 (zuiveren van afvalwater), 6.4 (efficiënter watergebruik) en 6.6 (integraal waterbeheer). Het algemene doel is om in 2030 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden over de hele wereld te helpen toegang te krijgen tot schoon, voldoende en veilig water.

Integrale oplossingen in samenspraak met betrokkenen
“Met onze waterschappen hebben wij in Nederland een heel lange traditie om waterproblemen integraal op te lossen in samenspraak met betrokkenen. Het is deze traditie die wij willen inbrengen bij het oplossen van waterproblemen in minder ontwikkelde landen waar de waterzekerheid onder druk staat”, stelde Hein Pieper bij gelegenheid van de bekendmaking van de eerste negen partnerschappen. Waterbeheer bij Nederlandse waterschappen is een samenspel van waterveiligheid, waterbeheer en waterzuivering. Een integrale benadering van het hele watersysteem. In veel landen ontbreekt zo’n benadering en leiden deeloplossingen tot nieuwe problemen. Vooral waar water schaars is, kunnen oplossingen die bovenstrooms worden gekozen, benedenstrooms juist de problemen groter maken. Daarom is binnen het Blue Deal-programma gekozen voor een aanpak op het niveau van een stroomgebied.

Hein Pieper tijdens de presentatie van eerste elf partnerschappen op 8 april in Den Haag.

‘Goed luisteren naar de lokale behoeftes’
Pieper wees op de grote cultuurverschillen die er in landen heersen rond water. Oplossingen die hier in Nederland goed werken, kunnen in andere landen misschien niet werken, stelde hij. De gelijkwaardigheid is belangrijk voor hem. “De Nederlandse waterschappers zullen goed moeten luisteren naar de lokale behoeftes. In die zin zal ieder partnerschap anders zijn.”

Beheer en onderhoud van bestaande waterinfrastructuur
“Bij de voorbereidingen hebben we gemerkt dat er veel behoefte is aan het beheer en onderhoud van bestaande waterinfrastructuur”, vervolgde Pieper. “Zo zijn er veel waterzuiveringen die niet werken en is er geen geld voor onderhoud. Bij watervervuiling zijn er wel regels, maar weet men niet hoe die moeten worden gehandhaafd.” Op die punten valt volgens Pieper een wereld te winnen en kunnen Nederlandse waterschappen zinvolle ondersteuning geven.

Leren in het buitenland
Het is volgens Pieper niet alleen een kwestie van brengen. Er valt voor Nederland ook iets te halen. “Onze waterschappers komen in heel andere omstandigheden terecht en moeten gaan nadenken over voor ons volkomen normale zaken. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit. Iets dat wij in Nederland nauwelijks nog kennen, omdat alles in protocollen en beleidsplannen is vastgelegd. Ik verwacht dat onze mensen daar veel ervaring opdoen die we ook hier goed kunnen gebruiken. Zeker als het gaat om waterschaarste.”

Onderdeel van de bekendmaking was de presentatie van Blue Deal – The Movie.