Als het gras erg kort is, bestaat het gevaar dat schapen de wortels gaan eten waardoor het gras zich niet kan herstellen. Inspecteurs bepalen of de schapen kunnen blijven. (foto: waterschap Hollandse Delta).

De langdurige droogte heeft op een aantal plekken in de regio van waterschap Hollandse Delta gezorgd voor een kritische conditie van de dijkbegroeiing. Volgens het waterschap is de situatie niet urgent, maar worden de dijken goed in de gaten gehouden. Dat blijkt uit een droogte-inspectie van ongeveer 300 kilometer dijken met grasbekleding.

Een tiental medewerkers van het waterschap voerde de inspectie uit. “We zien dat er op een aantal plekken aandacht nodig is. Daar is het gras korter dan vijf centimeter”, zegt dijkexpert Jan-Kees Bossenbroek. De plekken bevinden zich op Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. “Het gras maakt dijken erosiebestendig en draagt zo bij aan de veiligheid. Voor de start van het stormseizoen op 1 oktober moet de grasmat hersteld zijn. Gelukkig wordt regen verwacht, zelfs een klein beetje scheelt al”, aldus Bossenbroek.

Schapen
Op vier locaties grazen ook schapen. Inspecteurs van het waterschap bekijken of de schapen kunnen blijven. Als het gras erg kort is, bestaat het gevaar dat de dieren de wortels eten waardoor het gras zich niet herstelt. Op enkele plaatsen hebben inspecteurs scheuren of kale plekken geconstateerd. Die worden snel aangepakt. “De droogte heeft zeker invloed gehad op de grasmat”, zegt directeur Jan Aleman.

App voor dijkinspectie
De medewerkers van het waterschap maken voor de dijkinspectie gebruik van een app. Dankzij de app zijn de resultaten voor alle dijken direct zichtbaar. In het verleden moesten de waterschappers een grote hoeveelheid aantekeningen doorbladeren, maar nu weten zij met één druk op de knop hoe de conditie van de dijken is.