Droogteseizoen start met weinig neerslag
De komende periode is het droger dan gemiddeld. (foto: Pixabay).

De Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt af van een dreigend watertekort (niveau 1) naar  normaalwaterbeheer (niveau 0). Dankzij de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort gestabiliseerd op 183 millimeter. De grondwaterstanden blijven regionaal, met name in Oost- en Zuid-Nederland, laag. Dat blijkt uit de Droogtemonitor die woensdag 8 juli is verschenen.

In de Droogtemonitor staat dat de genomen maatregelen daar waar nodig wel van kracht blijven. Denk aan het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kades. Er is voldoende grond- en oppervlaktewater beschikbaar voor de bereiding van drinkwater. Afgelopen periode is als gevolg van de neerslag en lagere temperaturen de drinkwatervraag genormaliseerd.

Afvoer Rijn en Maas

Zowel de Rijn als de Maas voeren de komende weken naar verwachting voldoende water aan om aan de watervraag te voldoen in de gebieden waar aanvoer van rivierwater mogelijk is. Op dit moment is de afvoer van de Rijn bij Lobith rond de 1700 m3/s. De komende twee weken daalt de afvoer langzaam tot 1400 – 1600 m3/s. Voor de Rijn is de kans klein dat de afvoer bij Lobith onder het LCW- criterium van juli (1200 m3/s) komt.  Voor de Maas bij St. Pieter ligt de gemiddelde afvoer al sinds eind mei rond de 60 m3/s. Verwacht wordt dat de gemiddelde afvoer dankzij de neerslag komende twee weken redelijk stabiel zal blijven. Wel zijn als gevolg van lokale regenbuien kortstondig hogere afvoeren mogelijk. Ook voor de Maas is de kans klein dat de afvoer bij St. Pieter onder het LCW-criterium komt (3-daagse gemiddelde van 25 m3/s).

Grondwater

In juni en begin juli zijn aanzienlijke hoeveelheden neerslag gevallen. Dit is terug te zien in een (voorzichtig) herstel van de grondwaterstanden, maar de grondwatersituatie verschilt regionaal sterk van zeer laag tot bovengemiddeld voor de tijd van het jaar.  Met name op de hoge zandgronden is er op sommige plaatsen beperkte mate van droogval van watergangen. De regionale wateren zijn zoveel mogelijk opgezet. Het peil van het IJsselmeer en Markermeer wordt gestuurd op NAP -0.15 m. Ook wordt er op een aantal locaties (bijvoorbeeld sluis Terneuzen) waterbesparend geschut om zoveel mogelijk water vast te houden. In het westen van Nederland voeren de meeste waterschappen nog inspecties uit op droogtegevoelige kades.

Weer

Van woensdag 8 juli tot en met vrijdag 10 juli trekt een langgerekt neerslaggebied over het noorden van de stroomgebieden van Rijn en Maas, waaronder Nederland. De verwachte neerslagsom is 30- 40 mm. Dit weekend wordt het vrijwel overal droog, enkel op zaterdag kunnen in het zuiden van het Rijnstroomgebied, tegen de Alpen, enkele onweersbuien tot ontwikkeling komen. Vanaf zondag neemt de invloed van hogedrukgebieden toe en wordt het vrijwel overal droog. Op dinsdag (14 juli) trekt naar verwachting nog een storing van west naar oost over delen van het stroomgebied met wat neerslag. Na het weekend stijgen de temperaturen weer en zal het neerslagtekort naar verwachting weer licht toenemen.

Dreigend watertekort

Eind mei schaalde de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) vanwege een neerslag tekort op naar de fase waarin er sprake is van een ‘dreigend watertekort’. Vanaf dat moment geldt een landelijke coördinatie en advisering over de verdeling van het beschikbare water. Vanaf nu blijven de waterschappen en Rijkswaterstaat de situatie nauwlettend monitoren en stemmen zij de maatregelen onderling af.

Verdringingsreeks

In de fase van het feitelijk watertekort (niveau 1) komt het Management Team Watertekorten (MTW) bijeen. Opschaling naar niveau 2 vindt plaats wanneer door oplopende droogte en watertekort bijvoorbeeld waterakkoorden, wettelijke besluiten zoals peilbesluiten, niet meer kunnen worden nagekomen. Dan is er sprake van een feitelijk watertekort. In deze fase gaat ook de verdringingsreeks gelden.