De drinkwatersector staat voor grote uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en vergrijzing. Volgens PWN zijn er meer slimme makers in de sector nodig, mensen die nieuwe technologische mogelijkheden kunnen inzetten om deze uitdagingen aan te gaan. Denk aan virtual reality, 3d-printing en robotisering. Daarom houdt het regionaal samenwerkingsverband Smart Makers Education van 2 t/m 4 oktober de Makathon Smart Solutions voor Water en Natuur.

Dit samenwerkingsverband van onder andere PWN, Nova College en de 3D Makers Zone organiseert al vijf jaar samen Makathons, driedaagse ‘snelkookpannen’ waarbij onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen leren en innoveren. Maken en experimenteren met nieuwe technologie staat daarbij centraal. PWN brengt de vraagstukken en expertise in, de jongeren een frisse blik, creativiteit en een ‘out-of-the-box’ mindset.

Slimme oplossingen voor kennisoverdracht en kennisdeling

Tijdens de Makathon van 2 t/m 4 oktober bedenken we nieuwe slimme manieren voor kennisoverdracht en kennisdeling in de drinkwatersector en voor een efficiënter beheer van zuiveringsinstallaties.

De komende jaren gaan veel medewerkers met pensioen. Gelijktijdig trekt PWN zo’n honderd nieuwe medewerkers aan. De uitdaging daarbij is om technologie in te zetten waardoor we de kennis van vertrekkende professionals zo efficiënt mogelijk borgen en deze kennis kunnen overdragen aan nieuwe medewerkers zodat die snel aan het werk kunnen.

Suze van der Meulen, innovatiemanager bij PWN: ‘Medewerkers werken straks met andere digitale hulpmiddelen dan ze nu doen en voeren het werk dan ook op een andere manier uit. We verwachten dat we zullen groeien naar een digital twin van onze zuiveringen. Waarbij data een van onze belangrijkste bedrijfsmiddelen zijn en we meer gebruik maken van 3Dmodellen, virtual reality, augmented reality en slimme assets.’

Werken in een multidisciplinair team op locatie in de drinkwaterzuiveringsfabriek

De makathon vindt plaats op de drinkwaterzuiveringslocatie in Heemskerk. Daar werken de deelnemers in een multidisciplinair design-team, dat bestaat uit PWN-medewerkers, medewerkers van techniek- en technologiebedrijven, docenten en studenten. Een coach zorgt dat de deelnemers goed kunnen samenwerken als team en dat de teams een product opleveren.

Deze producten worden getest door PWN-medewerkers, docenten en studenten. Daarna presenteren de teams hun product aan de innovatie en projectenboard van PWN. De board beslist uiteindelijk welke producten de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Nieuw bij deze editie zijn de zogeheten maak-teams. In deze teams zitten studenten, docenten en medewerkers die ervaring op willen doen met 3D modelleren, virtual reality, augmented reality, internet of things, apps en website programmeren.

Samenwerken is de sleutel voor het opleiden van slimme makers voor de drinkwatersector

PWN en de partners van Smart Makers Education zorgen ervoor dat studenten, docenten en medewerkers samen optrekken bij het opleiden van de Smart Maker van de toekomst. Zo ontwikkelen we samen een slimme leeromgeving voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en medewerkers van PWN. In deze leeromgeving leren de deelnemers over het zuiveringsproces en de rol van de natuur, maar ze leren ook werken met nieuwe technologie als internet of things, robotica, virtual reality, datascience, blockchain en 3dprinten. Zo werkt PWN samen met onderwijspartners aan de slimme makers of Smart Makers van de toekomst!