Dorette Corbey voorzitter Netherlands Water Partnership

Met ingang van 15 april is Dorette Corbey de voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP). De voormalige PvdA-europarlementariër volgt Annemieke Nijhof op, die haar voorzitterschap eind 2020 neerlegde omdat zij algemeen directeur werd bij Deltares.

In het Europees Parlement (waarvan ze lid was van 1999 tot 2009) hield Corbey zich intensief bezig met water-, milieu- en klimaatvraagstukken. Daarna was ze directeur van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, betrokken bij advisering over duurzaamheidsvraagstukken rondom biomassa en voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit. Ze is nu lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

‘Dynamisch netwerk’
Corbey wil als voorzitter van het NWP haar bestuurlijke ervaring in de watersector combineren met internationale vraagstukken: “Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en water speelt daar een centrale rol in. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse watersector veel te bieden heeft. Het Netherlands Water Partnership is een dynamisch netwerk van partijen die wereldwijd bijdragen aan oplossingen voor watertekorten, wateroverlast en waterkwaliteit. Ik kijk uit naar een inspirerende samenwerking met de mensen van het NWP, met de aangesloten bedrijven en organisaties en met de partners in de watersector.”

‘Ervaring met ledenorganisaties’
NWP-bestuurslid Daniëlle Hirsch over Corbey’s benoeming als voorzitter van het NWP: “Dorette heeft ervaring met ledenorganisaties. Ze kan de NWP-visie uitdragen en tegelijkertijd continu oog houden voor de dynamiek binnen het netwerk. Met haar brede bestuurlijke ervaring in organisaties die net als het NWP bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving, zal ze ook bijdragen aan een sterke internationale positionering van de Nederlandse watersector.”