Dirk-Siert Schoonman geïnstalleerd als dijkgraaf van WDODelta

Dinsdag 25 augustus is Dirk-Siert Schoonman (52) geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) door de commissaris van de koning in Drenthe, Jetta Klijnsma. Dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur, vanwege de corona-maatregelen in Theater De Spiegel in Zwolle.

Schoonman is benoemd voor een periode van zes jaar en volgt de in augustus vorig jaar overleden Herman Dijk op. In de afgelopen periode heeft Piet Zoon de functie van dijkgraaf waargenomen. Na de beëdiging droeg waarnemend dijkgraaf Zoon de voorzittershamer officieel over aan Dirk-Siert Schoonman.

Bestuurlijk actief in waterwereld
De nieuwe dijkgraaf was tot voor kort heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe en heeft zitting in het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen met energie, waterkwantiteit en watersysteem in zijn portefeuille. Lange tijd is hij melkveehouder geweest en actief als bestuurder bij land- en tuinbouworganisaties.

Schoonman bij zijn installatie: “De rol van dijkgraaf is een rol waar ik erg naar uitzie. Van ondernemer en belangenbehartiger naar dijkgraaf is een evolutie van eigenbelang naar sectoraal belang naar algeheel belang. Ik wil graag verbinden tussen alle belangen die er zijn en waarvoor het waterschap juist in deze tijd een belangrijke ruimtelijke en maatschappelijke functie heeft. Sinds 2015 ben ik bestuurlijk verbonden aan de waterwereld. Fantastisch hoe waterschappen steeds zichtbaarder zijn geworden door de grote opgaven, zoals aanpassing aan de gevolgen van de klimaatsverandering. Een opgave waar ook het werkgebied van WDODelta voor staat. Ik ga graag bij dit waterschap als dijkgraaf aan de slag. Een prachtig gebied met heel veel water, van droog tot nat en van hoog tot laag.”

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma installeert Dirk-Siert Schoonman als nieuwe dijkgraaf van WDODelta (foto: Freddy Schinkel).