Dijkgraaf Van Haersma Buma vertrekt 1 juni 2018 bij Hoogheemraadschap van Delfland

Michiel van Haersma Buma vertrekt per 1 juni 2018 bij het Hoogheemraadschap van Delfland waar hij in 2007 als dijkgraaf werd benoemd.Hij maakt met zijn vertrek in 2018 ruimte voor een nieuwe dijkgraaf die de continuïteit kan waarborgen en zich goed kan inwerken. In maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen die een nieuw bestuur opleveren.

Tijdens de aankondiging van zijn vertrek pleitte hij bij zijn medebestuursleden om een mindshift te maken: van het zo snel mogelijk afvoeren van water (om droge voeten te houden) naar het opslaan ervan. “We pompen nu veel water rond. Water uit het gebied voeren we af, terwijl het in droge periodes hard nodig is”, zegt de dijkgraaf. “En afvalwater dat beperkt gezuiverd is, gaat nu nog de zee in. Terwijl we er meer, zeer waardevolle grondstoffen uit kunnen halen en hergebruiken dan nu gebeurt.” Ook pleitte hij voor een prijsprikkel om het gedrag van mensen te veranderen. Niet door ze meer belasting te laten betalen, maar door er korting op te geven als ze het systeem minder belasten.