Dick Hamhuis nieuwe secretaris-directeur Waddenfonds

De 62-jarige Dick Hamhuis is per 1 juli benoemd tot secretaris van het Waddenfonds. Hij geeft mede vorm aan de inzet van het Waddenfonds bij de subsidiëring van programma’s en projecten die vallen onder het Investeringskader Waddengebied van de waddenprovincies. Ook wordt Hamhuis verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe opzet van thematische subsidieregelingen van het Waddenfonds.
Met het Investeringskader Waddengebied zetten de waddenprovincies zich in voor investeringen met een grote impact op de duurzame ontwikkeling van ecologie en economie in het waddengebied. Daaronder vallen bijvoorbeeld de Vismigratierivier Afsluitdijk en de revitalisering van het Eems-Dollardgebied.
Hamhuis is vanaf 2013 werkzaam bij het Waddenfonds. Het afgelopen jaar nam hij de taken waar van directeur Bram van de Klundert die in maart 2016 vertrok. Hamhuis is landschapsarchitect, medeoprichter van H+N+S-Landschapsarchitecten en werkte voorheen bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de VROM-raad. Ook bekleedde hij verschillende functies op het gebied van regionale planning, onder meer bij de provincie Gelderland.