Foto: Ian Turnell.

Op 17 juni, internationale Woestijnvorming- en Droogtedag, presenteerden de Wereldbank en Deltares ‘An Epic Response: Innovative Governance for Flood and Drought Risk Management’. Het gaat om een nieuw perspectief om hydroklimatologische risico’s beter te beheersen: beschouw overstromingen en droogtes niet als onafhankelijke gebeurtenissen, maar als uiteinden van hetzelfde spectrum die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Overstromingen en droogtes behoren tot de meest tastbare – en verwoestende – gevolgen van de klimaatcrisis, stellen de Wereldbank en Deltares. Het is volgens hen daarom van cruciaal belang dat samenlevingen zich aanpassen en dat regeringen hun reactiemechanismen het komende decennium prioriteren, versnellen en opschalen. “In de afgelopen decennia hebben veel landen aanzienlijke verbeteringen aangebracht in het beheer van overstromingen en droogte”, zegt Ana Nunez Sanchez, senior adviseur bij Deltares en een van de auteurs van het rapport, “maar helaas zijn die inspanningen niet genoeg en lopen we achter.”

Vier elementen
Het ‘EPIC Response’ dat Deltares en de Wereldbank presenteren, biedt een alomvattend kader om nationale regeringen te helpen een maatschappelijke inspanning te leveren om hydroklimatologische risico’s te beheersen. De term EPIC Response is afgeleid van de belangrijkste elementen van dit perspectief – Enable-Plan-Invest-Control – en geeft volgens de initiators ook de mate van inspanning aan die vereist is.
Tekst loopt door onder de afbeelding

EPIC Response
Bron: Deltares

Inspanning van de hele samenleving
Nationale regeringen moeten een maatschappelijke inspanning leveren om risico’s van overstromingen en droogte te beheersen. Nationale instanties moeten samenwerken met bedrijven, het maatschappelijk middenveld en huishoudens – en zich richten op arme en gemarginaliseerde groepen – om effectieve programma’s te garanderen. Ze moeten prioriteit geven aan onderwijs en risicocommunicatie, gebruikmaken van de expertise van de onderzoeksgemeenschap en zorgen voor open toegang tot gegevens en informatie. “Er is een groeiende erkenning van de noodzaak om ‘beleidsgeïnformeerde’ kennis en wetenschappelijk onderbouwd beleid te ontwikkelen om overstromingen en droogte aan te pakken. Dit is een gebied waar Deltares tientallen jaren ervaring heeft: het samenwerken met nationale instanties om effectieve wetenschap te genereren die wordt toegepast op het beheer van overstromingen en droogte”, zegt Nunez Sanchez.

Meer dan de som der delen
Als nationale instanties niet goed presteren of als de samenwerking tussen de verschillende instanties zwak is, zullen er aanzienlijke lacunes zijn in de inspanningen van een land om hydroklimatologische risico’s te verminderen, stellen Deltares en de Wereldbank. De EPIC Response zou deze problemen aan moeten pakken met als doel de economische, sociale en milieukosten van overstromingen en droogtes efficiënt te verminderen. Nunez Sanchez: “Voor een EPIC Response is het hele beheersysteem voor overstromingen en droogte belangrijker dan de onderdelen.”

Geen onmogelijke uitdaging
De opstellers van het rapport hebben overigens een hoopgevende boodschap: het beheersen van de toenemende gevolgen van het veranderende klimaat is geen onoverkomelijke uitdaging. Volgens hen laten het beleidsonderzoek en de vier casestudies die in het rapport zijn opgenomen, zien dat een effectievere reactie op de toenemende risico’s van overstromingen en droogte zeker realiseerbaar is. Deltares en Wereldbank hopen dat de nieuwe kennis en voorbeelden in het rapport zowel inspireren als richtinggevend zijn voor meer vooruitgang, waardoor de overheid zowel de enorme tol van rampen kan verminderen als de kansen kan benutten om een meer leefbare en welvarende planeet te creëren.

Webinar
Het rapport is op 17 juni gelanceerd tijdens een webinar dat werd geopend door Jürgen Vögele (vice-president duurzame ontwikkeling van de Wereldbank), Ibrahim Thiaw (uitvoerend secretaris van het VN-verdrag ter bestrijding van woestijnvorming) en Kitty van de Heijden, de Nederlandse directeur-generaal voor internationale samenwerking. Henk Ovink, speciaal gezant voor Internationale Wateraangelegenheden, leidde de discussie.