Bezoek van Peter Glas (deltacommissaris), Peter van der Velden (voorzitter Vewin), Hans de Groene (directeur Vewin), Lilliane van Sprundel (coördinerend adviseur/liaison Deltaprogramma) en Janneke Lauwerijssen (I&W trekker van de Nationale Aanpak Vitaal en Kwetsbare functies vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie) aan het drinkwaterproductiebedrijf van Brabant Water in Seppe. Het gezelschap wordt ontvangen door Brabant Water-directeur Guïljo van Nuland, de rondleiding vindt plaats door Hoofd Bedrijfsvoering Frank Nass. Foto: Arnold Reyneveld

Op 16 juli bracht Deltacommissaris Peter Glas een werkbezoek aan Brabant Water. Algemeen directeur Guïljo van Nuland ontving hem samen met de voorzitter (Peter van der Velden) en de directeur (Hans de Groene) van de Vewin op het drinkwaterproductiebedrijf in Seppe.

Onderwerp van gesprek was een klimaatrobuuste drinkwatervoorziening.

Ladder van Aanpak
Guïljo van Nuland lichtte aan de Deltacommissaris zijn ‘Ladder van Aanpak’ toe. Een aanpak die drie treden en drie tijdsdimensies kent en die moet leiden tot een klimaatrobuust drinkwatersysteem. Van Nuland: “Een recent met de provincie gesloten  bestuursovereenkomst is de eerste trede. Daarin staan onder andere afspraken over het sturen op afvlakking van de watervraag. Wij zijn volop bezig met bewustwordingscampagnes voor onze huishoudelijke en zakelijke klanten én  waterbesparingsactiviteiten in onze eigen bedrijfsvoering. De tweede trede is het werken naar een duurzame inpassing van onze huidige winningen. Voor de middellange termijn  betekent dit dat we op dit vlak intensief samenwerken met onze waterpartners (provincie, waterschappen, natuurorganisaties, ZLTO) in de verschillende Brabantse gebieden. Mochten er, als laatste trede, nog mitigerende maatregelen nodig zijn, dan pakken we ook die op.”

Toekomstig beleid
Vewin lichtte de bedreigingen voor de kwaliteit van de bronnen van drinkwater toe en ging ook in op de toekomstige zoetwaterbeschikbaarheid. “Er is een fundamenteel andere kijk nodig op het watersysteem”, aldus Vewin-voorzitter Peter van der Velden, “met als rode  draden ruimtegebruik beter afstemmen op waterbeschikbaarheid, water beter vasthouden  en bewust omgaan met water. De onttrekkingen voor drinkwater vormen slechts een  bescheiden onderdeel van de totale ‘waterbalans’, maar de drinkwatersector wil graag samen met andere partijen, zoals waterschappen, provincies, Rijk en andere gebruikers, actief bijdragen aan de transitie van het watersysteem.”

Waardering aanpak Brabant Water
Na een rondleiding over het waterproductiebedrijf sprak Peter Glas zijn waardering uit voor de aanpak van Brabant Water om tot een klimaatrobuust drinkwatersysteem te komen. Glas: “Deze aanpak bewijst dat je door tijdig te anticiperen ook voor de lange termijn de drinkwatervoorziening veilig en robuust kunt houden.”

Kijk voor meer informatie op de website van brabantwater.