Hoogheemraad Marcel Vissers (links) en Ton van der Spiegel (rechts) nemen de WaterQi in gebruik (foto: Delfland).

Hengelsportvereniging GHV / Groene Hart en Delfland namen 15 september de WaterQi officieel in gebruik in de Madesteinplas. De innovatieve installatie voegt ultrafijne luchtbelletjes aan het water toe voor een betere waterkwaliteit. In de Madesteinplas gaat de WaterQi voor het eerst de diepere waterlagen van een grotere plas aanpakken. Eerder werden succesvolle resultaten behaald in Pijnacker-Nootdorp en Hoek van Holland.

In de zomer ontstaat in de acht meter diepe plas, bij een snelle opwarming van het water, zogeheten stratificatie van het water: de onderste koudere waterlagen worden niet meer vermengd met de zuurstofrijke bovenste waterlaag. Door de afbraak van dood organisch materiaal zoals algen die naar de bodem zakken ontstaat in de onderste lagen een gebrek aan zuurstof. En dat is niet goed voor het onderwaterleven.

Extra zuurstof

Met de komst van de WaterQi krijgt de plas nu extra zuurstof. Daarnaast zorgt de WaterQi ook voor het onttrekken van vervuilende stoffen aan het water. Zo produceert de WaterQi een scheidingsschuim dat wordt afgevangen en verwijderd. Uit testen blijkt volgens WaterQi dat het schuim nutriënten en andere stoffen die het biologisch evenwicht verstoren bevat en dus door middel van dit schuim uit het water verwijderd kunnen worden. Baggerlagen mineraliseren sneller door de inzet van de WaterQi.

Schoon, gezond en levend

Het doel is dat de plas over de gehele diepte weer schoon, gezond en levend wordt. De WaterQi is eerder succesvol toegepast in kleinere wateren in Pijnacker en Hoek van Holland. Zo is het horizontale en verticale doorzicht van het water in het watersysteem Prinsenhof te Pijnacker-Nootdorp na de inzet van WaterQi substantieel verbeterd. WaterQi maakt regelmatig onderwateropnamen om opvallende gebeurtenissen waar te kunnen nemen, zo ook de laminaire opbouw van de waterkolom. Het water werd helderder waardoor verschillende waterplanten weer konden groeien. Ook werden er wolken met watervlooien gezien, zwommen er weer grote scholen vis en werden er volop watertorren, bootsmannetjes en waterjuffers waargenomen.

Jaarlijkse bijdrage

De aanschaf en de plaatsing van de WaterQi in de Madesteinplas is een initiatief van de Hengelsportvereniging GHV / Groene Hart in Den Haag. De gemeente Den Haag en Delfland maken dit initiatief mede mogelijk met een jaarlijkse bijdrage aan het Overlegplatform Visstandbeheer Haagse Wateren. Deltares ondersteunt innovatieve initiatieven vanuit Nederlandse startups en het mkb om de interactie met deze kleine en middelgrote bedrijven te vergroten. WaterQi schreef zich in voor de MKB Deltares Challenge 2022 en won gratis Laboratorium tijd ter waarde van 20.000 euro voor onderzoek.