Defensie bracht met een drone dijken in beeld bij crisisoefening

Bij de hoogwateroefening Deining en Doorbraak die van 25 tot en met 29 september plaatsvond, heeft Defensie een zogeheten scan eagle ingezet om beelden te maken van de dijken langs de IJssel. Deze drone kan zowel bij dag als nacht worden gebruikt om met een daglicht- of infraroodcamera opnames te maken.

Door de scan eagle over de dijken te laten vliegen en opnames te laten maken, kreeg waterschap Drents Overijsselse Delta een goed beeld van de conditie van de dijken en van locaties waar extra aandacht nodig is. Het onbemande vliegtuig werd ‘gelanceerd’ op Vliegbasis Deelen, ten noorden van Arnhem. Van daaruit vloog de eagle naar Deventer om vervolgens via Olst, Wijhe, Zwolle en Kampen de IJsseldijken in beeld te brengen. Het vliegtuig vloog niet boven bewoond gebied en hield een hoogte aan tussen de 600 en 1200 meter.

Vijf dagen oefenen met virtueel hoogwater
De oefening ‘Deining en Doorbraak’ begon op maandag 25 september met berichten over een hoge waterstand van bij Lobith. De rest van de week is geoefend met de gevolgen van die waterstand, zoals het controleren en versterken van de dijken. Deze oefening is de eerste van deze omvang door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM). Daarin werken de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Stichtse Rijnlanden en Rivierenland intensief samen.