Zoom meeting deelnemers opleiding Dijktechniek (illustratie: Wateropleidingen).

Wateropleidingen biedt jaarlijks de opleiding Dijktechniek aan. De 20 deelnemers krijgen van docenten met veel praktijkervaring in vier modules diepgaande, actuele kennis en expertise aangereikt over dijkenbouw, ontwerpen en versterken. WaterForum sprak met twee deelnemers. Waarom doen ze mee? Wat hebben ze geleerd? En hoe passen ze de nieuwe inzichten in hun werk toe?

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. De komende jaren worden er honderden kilometers aan dijken versterkt. Dat vereist diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise van technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici.

Vier aansluitende modules

De opleiding Dijktechniek van Wateropleidingen speelt hierop in. De docenten behandelen de techniek, kennis en inzichten die nodig zijn om het technisch vakmanschap van de deelnemers verder te ontwikkelen. De opleiding is opgebouwd uit vier aansluitende modules rondom één thema: dijkenbouw, dijkontwerp, dijkversterking in uitvoering en integratie en vakmanschap. Het is een combinatie van digitale zelfstudie, groeps- en individuele opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk.

De 26-jarige Bram Kieftenbeld, directievoerder en toezichthouder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, startte in januari 2020 met de eerste module. Hij studeerde Civiele Techniek aan de Hogeschool in Alkmaar en wilde meer inhoudelijke kennis over dijkenbouw verwerven. Ook wil Kieftenbeld doorgroeien in zijn werk als directievoerder. Onlangs rondde hij de opleiding af.

Koppeling theorie en praktijk

Een groot voordeel van de opleiding is de koppeling tussen theorie en praktijk. Hij geeft een voorbeeld. “Ik weet nu beter waarom een dijk is afgekeurd en welke technieken er voor versterking beschikbaar zijn. “Ook faalmechanismen, zoals piping en macrostabiliteit, kwamen tijdens de opleiding uitgebreid aan bod. “Ik was bekend met piping, maar heb nu geleerd om zelf de berekeningen te maken. Een leerzame ervaring.”

Kieftenbeld volgde de opleiding met de andere deelnemers aanvankelijk klassikaal. Vanaf maart gooide corona roet in het eten en schakelde Wateropleidingen noodgedwongen over naar lessen via Zoom. Hoe beviel dat? “Fysiek onderwijs is leuker door de interactie met de andere deelnemers. Maar online heeft ook zo zijn voordelen, zoals het niet hoeven reizen.”

Fysiek tentamen

De deelnemers rondden iedere module af met een tentamen of een opdracht. De presentatie van de eindopdracht van de tweede module deden ze via Zoom. Het tentamen van de derde module werd wel fysiek – op een afstand van anderhalve meter- afgenomen. “Het was leuk om elkaar weer even te zien. We hebben immers dezelfde groei doorgemaakt.” Bij het Hoogheemraadschap zijn vier collega’s inmiddels gestart met het volgen van de volgende editie.

Dijkdeskundigen

De 40-jarige Joost Christiaans, adviseur Waterkeringen bij waterschap Rivierenland, is eveneens enthousiast over de opleiding. Hij studeerde Land en Watermanagement aan Larenstein (tegenwoordig Hogeschool Van Hall Larenstein), gevolgd door een master Planologie aan de Wageningen Universiteit. In zijn dagelijkse werk vindt hij het soms lastig om inhoudelijke zaken rondom dijken goed te beoordelen. Ook lukt het niet altijd om met ervaren dijkdeskundigen mee te praten over de ingewikkelde technische onderwerpen. ‘Dat waren voor mij belangrijke redenen om de opleiding te volgen. Ik kan nu betere en diepgaandere gesprekken met collega’s over relevante dijkonderwerpen voeren. Ook zie ik ineens veel meer mogelijkheden voor mijn verdere carrière en de eventuele kansen die zich aandienen.”

Fases doorlopen

Tijdens de opleiding doorliep Christiaans met de andere deelnemers alle fases die bij een dijkversterkingsproject aan bod komen. “Zo heb ik onder meer geleerd hoe je een goede afweging maakt tussen het waterveiligheidsbelang en de andere belangen die bij een dijkversterkingsproject spelen. Vaak zijn er immers meerdere opties om een dijk te versterken en kijken de betrokken partijen hier op verschillende manieren tegenaan. Ook is er veel aandacht voor technische onderwerpen.”

Uitgebreide praktijkervaring

De uitgebreide praktijkervaring van de docenten kwam goed van pas. “De docenten van Wateropleidingen onderscheiden zich door hun ervaring in het veld. Ze komen niet alleen van kennisinstituten, zoals Deltares, maar ook uit de aannemerij en andere disciplines.”

De overgang naar het digitale onderwijs verliep niet altijd even eenvoudig. “In de eerste module moesten we veel rekenen. Hierbij miste ik de interactie met medestudenten en docenten. Wanneer je fysiek bij elkaar bent, kun je onderling eenvoudiger sparren.” Het online samenwerken aan groepsopdrachten beviel beter. “Ook heb ik er een interessant en makkelijk benaderbaar netwerk aan over gehouden. Wanneer je een jaar intensief met elkaar optrekt, schept dat toch een band.”