Decentrale overheden willen dekking uitvoeringskosten Regionale Energiestrategie
(foto: CommonsWikemedia).

De waterschappen, gemeentes en provincies maken zich zorgen over de uitvoeringskosten van de Regionale Energiestrategie (RES). In een gezamenlijke brief delen zij die zorgen met de Tweede Kamer. De Kamer bespreekt het onderwerp op 8 september met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Op 8 oktober organiseren de decentrale overheden een werkbezoek RES voor Kamerleden.

Gemeentes, provincies en waterschappen zijn volgens een persbericht van de Unie van Waterschappen hard aan de slag met de Regionale Energiestrategie (RES). Zij zijn al bezig met de overstap van voorbereiding naar uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Die uitvoering, op gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie en landbouw, kost veel geld. Vooral de warmtetransitie gaat gemeenten veel geld kosten.

Kosten compenseren

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) becijferde dat de decentrale overheden tussen 2022 en 2024 jaarlijks 450 miljoen nodig hebben voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. (in totaal 1,8 miljard euro). Voor de Regionale Energiestrategieën is 70 miljoen vereist. De Raad adviseert de kosten voor de medeoverheden te compenseren. Alleen dan kunnen ze de afspraken op zich nemen.

Als dat bedrag er niet komt, worden gemeenten, provincies en waterschappen gedwongen de activiteiten voor het Klimaatakkoord af te schalen, stelt de Unie van Waterschappen. Daardoor kunnen de klimaatdoelen niet gehaald worden. Geen financiering betekent dat de uitvoering van het Klimaatakkoord vertraging oploopt.

Werkbezoek

Op het programma van vrijdag 8 oktober staan presentaties van RES’en. Ook bezoeken de Kamerleden een rioolwaterzuiveringsinstallatie waar zij een toelichting krijgen over onder andere. groen gas. Bij het transformatorstation in Hoofddorp horen zij meer over de omzetting van elektriciteit naar bruikbare stroom voor huishoudens en bedrijven.

meer nieuws uit de watersector.