Aanpak klimaatverandering moet veel intensiever

De effecten van klimaatverandering worden snel zichtbaar. Voor het derde jaar op rij hebben we een zeer droge zomer en dat is naar verwachting de komende jaren niet anders. Weersextremen met hittestress, hoosbuien, maar ook zeespiegelstijging en toenemende verzilting. Het is de nieuwe tijd voor waterschap Brabantse Delta.

1000 dagen dijkgraaf

Dijkgraaf Kees Jan de Vet was deze zomer 1000 dagen dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta. Een mijlpaal die hij aangrijpt om vooruit te blikken op de toekomst van het waterschap en zijn werkgebied in dit artikel. Een toekomst vol uitdagingen, maar ook kansen, waarin hij samenwerken als sleutelwoord ziet.

Kansen en uitdagingen

Het klimaatrobuust maken van Midden- en West-Brabant is een grote opgave. “Het gaat om de toekomstige, ruimtelijke inrichting van steden en het buitengebied. In essentie raakt het de kern van het leefklimaat van onze inwoners op de korte en langere termijn”, aldus De Vet.

Ad hoc beheersmaatregelen lijken uitgewerkt. De Vet: “Drie seizoenen van droogte, waarin veel partijen een afzonderlijk stukje verantwoordelijkheid hebben, leren ons dat een grondige aanpak nodig is voor de komende tijd.”

Samenwerken en omgeving
De dijkgraaf gaat in op het belang van samenwerken als overheden, maar ook met private partijen, zoals drinkwaterbedrijven. En hij geeft in zijn stuk aan dat waterschappen veel belangrijke taken op de achtergrond doen. “Juist nu is het van belang inwoners en bedrijven te betrekken bij vraagstukken. De meedenkkracht van de omgeving is bepalend voor succes. Het waterschap moet “ons waterschap” worden: van de inwoners en bedrijven in ons werkgebied.”

Zuidwestelijke Delta
De Vet roept ook op om de samenwerking en daarmee de rol van de Zuidwestelijke Delta te versterken. Dat gebied omvat Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het Westelijke deel van Brabant. Een samenwerking die strategisch gezien steeds belangrijker wordt. “De grote inhoudelijke toekomstvragen als zeespiegelstijging, verzilting en waterbeschikbaarheid vergen een uitbouw van onze focus die meer westelijk is gericht.”

Kees Jan De Vet na 1000 dagen dijkgraaf: “Ik voel de urgentie en een wake-up call om nu onze verantwoordelijkheid aan te scherpen en Midden- en West-Brabant sneller klimaatrobuust te maken. Juist als je nú dijkgraaf bent, heb je geen tijd te verliezen.”