Marcel Belt kandidaat-wethouder Leidschendam-Voorburg

D66 draagt hoogheemraad Marcel Belt van het Hoogheemraadschap van Delfland voor voor als wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De officiële benoeming is op 16 juni. Dat betekent dat hij zijn taken als hoogheemraad bij Delfland op die datum neerlegt. Belt is sinds mei 2019 hoogheemraad in het college van Delfland vanuit Water Natuurlijk. Hij heeft de portefeuille waterkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en externe betrekkingen. Voor de opvolging zet Delfland de hiervoor geldende procedures in gang. Het streven is dat het algemeen bestuur van Delfland op 7 juli een opvolger van Marcel Belt benoemt. De overige leden van het dagelijks bestuur van Delfland nemen tot die tijd zijn taken waar.