Rwzi Eindhoven staat in de verkenning op nummer 1 als het gaat om binnenlandse vervuiling van medicijnresten in de Maas. (foto: waterschap De Dommel).

Het bedrijf Custom Powders in Helmond zou de bron kunnen zijn van de omstreden GenX-stoffen op de waterzuivering in Aarle-Rixtel. Het bedrijf meldde zich vrijdag 24 november zelf bij waterschap Aa en Maas omdat het werkt met de hulpstoffen die FRD-903 bevatten. Verder onderzoek moet uitwijzen of het bedrijf ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de verhoogde concentratie FRD-903 op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel.

Custom Powders ontkent
Custom Powders gebruikt de GenX-stoffen van Chemours voor de productie van poeders. In een verklaring van dinsdagmiddag 28 november zegt het bedrijf geen water met het GenX-bestanddeel FRD903 op het oppervlaktewater te lozen. “Ook zijn er bij Custom Powders nooit ongewone voorvallen geweest waarbij proceswater met GenX-bestanddeel FRD903 in het riool of oppervlaktewater is gekomen. Bij Custom Powders wordt al het proceswater met het GenX-bestanddeel FRD903 opgevangen en afgevoerd om conform wettelijke normen verbrand te kunnen worden”, aldus het bedrijf.

Via schoonmaak in het riool
Eerder meldde waterschap Aa en Maas dat de verontreiniging die nu in het rioolwater is aangetroffen, zou zijn ontstaan bij het schoonmaken van de productieruimtes van Custom Powders. Waterschap Aa en Maas zei ook in het Eindhovens Dagblad dat het samen met het bedrijf op zoek wilde te gaan naar een oplossing. Dijkgraaf Lambert Verheijen benadrukt in de krant dat GenX in Brabant alleen is aangetroffen in het oppervlaktewater en dus niet in het drinkwater.

RWZI Eindhoven
Custom Powders is overigens niet verantwoordelijk voor de hogere concentraties GenX-stoffen die bij de waterzuivering in Eindhoven zijn gevonden. De GenX-bron die op de rioolwaterzuivering in Eindhoven loost, is nog steeds niet gevonden. “Daar zijn de aangetroffen concentraties GenX een stuk hoger”, zei watergraaf Peter Glas maandag 27 november tegen de lokale zender studio040. Glas laat in het interview met studio040 weten dat het waterschap nu metingen gaat verrichten in het riool in de gemeente Eindhoven om zo de bron te identificeren.

Onderzoek
De lozingen in Brabant zijn aan het licht gekomen via metingen van Rijkswaterstaat, Evides en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. De gegevens uit deze metingen zijn meegenomen in een recent verschenen rapport van het RIVM. Hierin staan de uitkomsten van de analyse van de aanwezigheid van GenX, om specifiek te zijn FRD-903, in watermonsters van tien drinkwaterbedrijven. Uit de resultaten blijkt dat er bij zeven drinkwaterbedrijven geen FRD-903 is aangetroffen. De stof kwam wel voor in het drinkwater van Evides, Oasen en Dunea, maar de concentraties zijn volgens het RIVM zo laag dat zij geen gevaar voor de volksgezondheid vormen.

Handhaven
Tijdens het Algemeen Overleg Water op 27 november wilden de Tweede Kamer-leden weten hoe minister Cora van Nieuwenhuizen denkt te gaan handhaven. Zij gaf aan dat zij pas kan gaan handhaven als echt duidelijk is wie de vervuiling veroorzaakt.

Voetnoot van de redactie (29-11-2017):
Bij de samenstelling van de nieuwsbrief nr.778 op dinsdagmiddag was nog niet bekend dat het bedrijf Custom Powders een verklaring heeft uitgebracht in reactie op de bekendmaking door het waterschap Aa en Maas. In deze verklaring ontkent het bedrijf de lozing. De titel van de nieuwsbrief verschilt daarom van de kop en samenvatting in de nieuwsbrief nr.778.