Chemische stof FRD-903 aangetroffen in Dieze bij Den Bosch

In het oppervlaktewater in de Dieze bij Den Bosch is een verhoogde waarde van de chemische stof FRD-903 gemeten. Ook in de rioolwaterzuiveringen Eindhoven en Aarle-Rixtel is de stof ontdekt. Dat blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat, Evides en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

De gegevens uit deze metingen zijn meegenomen in een recent verschenen rapport van het RIVM. Hierin staan de uitkomsten van de analyse van de aanwezigheid van FRD-903 in watermonsters van tien drinkwaterbedrijven die het RIVM samen met KWR Watercycle Research Institute heeft uitgevoerd.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat er bij zeven drinkwaterbedrijven geen FRD-903 is aangetroffen. De stof kwam wel voor in een deel van het drinkwater van Oasen, in het gebied van de Beneden-Merwede. De concentratie bedroeg maximaal 30 nanogram per liter. In het drinkwater van Oasen en Dunea, afkomstig uit de Maas, werd de stof aangetroffen in concentraties tot 11 nanogram per liter. De gevonden waarden liggen in alle gevallen een factor 5 tot 15 onder de richtwaarde voor FRD-903 in drinkwater. Deze richtwaarde bedraagt 150 nanogram per liter, oftewel 0,15 microgram per liter. Het RIVM concludeert hiermee dat bij deze concentraties het kraanwater overal in Nederland veilig kan worden gedronken

Vervolgonderzoek
De waterschappen Aa en Maas en De Dommel gaan samen met Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst onderzoeken waar de stof in Brabant precies vandaan komt. De uitkomsten worden begin 2018 verwacht, meldt minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een reactie op het onderzoek.

Lees hier het RIVM rapport