Cora van Nieuwenhuizen genoemd als nieuwe minister van IenM

Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wordt genoemd als nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu. Het is nog niet bekend of zij net als haar voorgangster Melanie Schultz van Haegen ook Water in haar portefeuille krijgt. Bovendien staat nog niet vast of het ministerie onder het nieuwe kabinet dezelfde naam en taken krijgt.

Van Nieuwenhuizen is niet onervaren als bestuurder in deze sector. Van april 2007 tot mei 2010 was zij gedeputeerde in Noord-Brabant, belast met onder meer mobiliteit, infrastructuur, waterwegen, havenschap Moerdijk, Eindhoven Airport en toezicht op waterschappen. Daarna werd zij lid van de Tweede Kamer en sinds juli 2014 zit ze in het Europees Parlement.

Water
De ministersploeg van kabinet Rutte III lijkt hiermee wel zo’n beetje vast te staan, maar er is nog weinig bekend over de verdeling van de staatssecretarisposten. Mocht het ministerie van IenM weer een staatssecretaris krijgen, dan worden de verschillende taakgebieden tussen de twee bewindslieden verdeeld. Een van de twee zal Water in zijn of haar portefeuille krijgen.

Met de komst van een aparte minister voor Energie en Klimaat is het bovendien mogelijk dat er een herschikking plaatsvindt van beleidsterreinen en dat er taken van het huidige ministerie van IenM worden doorgeschoven naar die nieuwe minister. Het is zelfs mogelijk dat het ministerie van IenM een nieuwe naam krijgt.