Infographic met uitleg over maatregelen voor veilige toepassing geothermie (provincie Noord-Brabant).

De provincie Noord-Brabant en een aantal van haar gemeenten, Geothermie Brabant BV en Brabant Water, hebben 31 januari een richtlijn ondertekend om geothermie veilig te ontwikkelen. De maatregelen in de richtlijn moeten eventuele risico’s voor de drinkwatervoorziening zoveel mogelijk beperken.

De ondertekening van de richtlijn volgde een paar dagen later nadat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) opnieuw waarschuwde voor de risico’s op lekkages van chemicaliën bij aardwarmteboringen. Alle 23 Nederlandse geothermieprojecten hebben volgens het SodM met corrosie van de put te maken. Daarom wil het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) strengere eisen waaraan putten moeten voldoen om ervoor te zorgen dat het veilig blijft.

Brabantse partijen sloten in 2016 een Greendeal om gezamenlijk geothermie aan te jagen en te werken aan een veilige uitvoering van toekomstige geothermie projecten. Het afgelopen jaar onderzochten ze waar eventuele risico’s van geothermie liggen en welke maatregelen mogelijk zijn om die risico’s te minimaliseren. Die maatregelen zijn vastgelegd in de richtlijn en zien er als volgt uit:

  • Maatregelen om lekkages vanuit de put te voorkomen. Daartoe maakt de operator gebruik van dubbele buizen. Mocht een buis lek raken, dan komt het opgepompte water niet in aanraking met grondwater maar blijft het binnen de tweede buis. De ruimte tussen de twee buizen wordt continu gemonitord, zodat een mogelijke lekkage direct wordt opgemerkt. De operator moet bij een lekkage maatregelen nemen om milieueffecten te voorkomen.
  • Maatregelen om te controleren dat er geen open verbinding is tussen aardlagen direct langs de geothermie-buizen. De ruimte langs de buizen wordt opgevuld door middel van cementering Een goede cementering voorkomt dat er waterstromen langs de buis kunnen optreden. Hiermee wordt ongewenste vermenging van zout en zoet grondwater voorkomen.
  • Monitoring van het grondwater rondom de put. Er wordt gemeten buiten de buis of er ondanks alle maatregelen toch nog een verspreiding van stoffen plaats vindt. Ook wordt gemeten of er opwarming van het grondwater plaatsvindt.

Lees hier het persbericht