Een boortoren die wordt gebruikt voor geothermie (foto: Wikimedia Commons).

Alle 23 Nederlandse geothermieprojecten hebben met corrosie van de put te maken. Ook bestaat de kans op ondergrondse lekkages van chemicaliën. Daarom wil het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) strengere eisen waaraan putten moeten voldoen om ervoor te zorgen dat het veilig blijft.

Geothermie staat volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de vooravond van een grote vlucht in Nederland. Zo voorspelt het Klimaatakkoord bijna een vertienvoudiging in de komende 12 jaar. Daarom is de kwaliteit van de put en de locatie van belang voor een veilig verloop van geothermieprojecten.
Daar valt echter nog een hoop te verbeteren, stelt het SodM in een persbericht. Zo is in sommige gevallen de put stilgelegd door operators om lekkage naar de omgeving te voorkomen. Kwalitatief betere putten zijn volgens SodM dan ook noodzakelijk.

Gevaren geothermie
SodM wees in 2017 in een rapport ook al voor de gevaren van geothermie. Zo kan bij de winning van aardwarmte zout water zich vermengen met de zoetwatervoerende laag. Het is een risico waar de sector zich volgens de Stichting Platform Geothermie (SGP) en de vereniging van geothermiebedrijven (vergunninguitvoerders) in Nederland (DAGO) van bewust is.
De twee organisaties wijzen erop dat geothermiebedrijven in een zeer lage dosering (10 ppm) een corrosie inhibitor aan het zoute water toevoegen om lekkages juist te voorkomen. Verder voegen ze in een enkel geval ook een anti-scaling toe om een veilige productie te waarborgen. Dat neemt niet weg dat SodM in het rapport pleitte voor strengere wet- en regelgeving om de risico’s van geothermie beter te beheersen.

Bescherming drinkwatervoorziening
Vewin en Vitens hebben de publicatie van een artikel in Trouw deze week over de problemen bij geothermieprojecten aangegrepen om in een webbericht opnieuw te benadrukken dat huidig en toekomstige gebieden voor de drinkwatervoorziening beter beschermd moeten worden. Grondwater is voor ongeveer 60 procent in Nederland immers de bron van het drinkwater.
Stichting Platform Geothermie (SPG) en de vereniging van geothermiebedrijven (vergunninguitvoerders) in Nederland (DAGO) stellen verder in een persbericht dat een belangrijk deel van de geothermieprojecten naar behoren functioneert en dat de sector snel op technisch en organisatorisch gebied verbetert.

Tijd nodig voor acceptatie
De twee organisaties stellen dat geothermie tijd nodig heeft voor acceptatie als nieuwe, veilige en duurzame energiebron in onze maatschappij. Zorgen van andere ondergrondgebruikers, zoals die van de drinkwatersector, zijn in de geothermie volgens de partijen uiteraard bekend. In een open samenwerking met de drinkwaterbedrijven onderzoeken de organisaties naar eigen zeggen het effect van geothermie op de grondwaterhuishouding in de ondergrond en de monitoring daarbij. Binnenkort zijn de uitkomsten ervan bekend.