Op zaterdag 21 april is het World Fish Migration Day (Wereld Trekvisdag). Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van vrij stromende rivieren voor trekvissen. Op vrijdag 20 april gaan de Haringvlietsluizen open voor publiek en worden er rondleidingen gegeven in de Haringvlietdam.

De Haringvlietsluizen in de oorspronkelijke monding van de Rijn vormen nu een barrière voor trekvis. Sinds de aanleg van de sluizen in 1971 stoten trekvissen als zalm, steur en paling hun neus. Ze kunnen er niet meer door. Ook is het voor hen belangrijke geleidelijke overgangsgebied tussen zoet en zout water
verdwenen.

Op een kier
Met ingang van september 2018 gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Trekvissen kunnen dan de Haringvlietdam weer passeren om hun paaiplaatsen stroomopwaarts in Duitsland en Zwitserland te bereiken. Het Haringvliet wordt weer een internationaal kruispunt voor vissen en vogels.

Waterveiligheid
De Haringvlietdam maakt onderdeel uit van de Deltawerken. De bouw van de dam die 4,5 kilometer lang is, werd in 1971 voltooid. Het gevolg was dat trekvissen zoals steur, paling en zalm, niet meer tussen de Noordzee en grote rivieren zoals Rijn en Maas een en weer konden zwemmen. Ze stootten hun neus tegen de dam. Met ingang van september 2018 gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Trekvissen kunnen de dam daarna passeren om stroomopwaarts, in de rivieren van Duitsland en Zwitserland hun eitjes te leggen.

Rondleidingen
Op vrijdag 20 april geeft Rijkswaterstaat rondleidingen in de Haringvlietdam. Wie wil deelnemen kan zich op 20 april melden tussen 9.00 en 16.00 uur op het kantoor van Rijkswaterstaat op Haringvlietplein 2 in Stellendam.