Na de storm op 8 januari is er opnieuw veel zand van de stranden in Bredene afgeslagen. (foto: Twitter).

Zand naar de zee dragen. In België stellen wetenschappers de vraag of deze vorm van kustverdediging nog wel zin heeft als het aantal stormen toeneemt. Het zand verdwijnt namelijk bij een storm direct in zee. Bovendien zou het afgraven van de zandbanken in zee, die functioneren natuurlijke golfbrekers functioneren, vrij spel geven aan hoge golven. Nieuwe duinen zouden een veel betere bescherming bieden tegen klimaatverandering. Dat stellen de wetenschappers 10 januari in een artikel in Mondiaal Nieuws.

Professor emeritus in ruimtelijke planning en economie Georges Allaert van de Gentse universiteit rekende uit dat het verplaatsen van zand uit de zee naar zand aan het land ondertussen zo’n half miljard euro heeft gekost. In uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid stortten de Belgen al zo’n zes miljoen kubieke meter zand op het strand. Hij noemt het een maat voor niets. Maar bij een storm verdwijnt wat je net op het zand stortte, in enkele uren weer in zee. Zand naar de zee dragen heeft volgens de professor geen enkele zin.

Zandbanken zijn golfbrekers
Het springtij en de harde wind op woensdag 8 januari maakten duidelijk wat dat betekent. In Bredene en Raversijde liet de storm een zandmuur van twee meter hoog achter. Volgens marien biologe Sarah Vanden Eede is niet alleen de erosie een probleem. Een zandbank in zee, waar het zand voor de suppleties wordt gewonnen, dient namelijk ook als golfbreker. De zandbanken zijn schokdempers. ‘Als je die afgraaft, breek je de hoge golven minder in open zee. Ze krijgen vrij spel en zijn krachtiger’, stelt de manier biologe. En volgens Vanden Eede is zand ook nog eens een eindige bron.

Eilanden voor de kust
Volgens Patrick Meire, professor ecosysteembeheer aan de Antwerpse universiteit en wetenschappelijk betrokken bij de uitwerking van het Belgische plan voor waterveiligheid Sigma is het beter om een duinengordel op het strand en eilanden voor de kust aan te leggen. ‘De eilanden voor de kust kunnen de kracht van de golfslag temperen. Ook Allaert meent dat dit het best mogelijke plan is.