Door de hoge waterstanden is de nevengeul in Nijmegen gaan stromen. (Foto: Twitter.)

Veel regen en smeltwater zorgen voor hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren. De nevengeul in Nijmegen stroomt voor de tweede keer na de oplevering mee en waterbergingsgebieden en uiterwaarden lopen vol. De waterschappen verwachten geen gevaarlijke situaties, maar blijven wel alert, laat de Unie van Waterschappen weten.

Vooral in Gelderland staat het water een stuk hoger dan normaal. Waterschap Rivierenland verwacht dat de Rijn bij de grens met Duitsland deze week het hoogste punt bereikt, ruim 13 meter boven NAP.


De drempel van de nevengeul stroomt over. (Foto: Twitter.)


Waterschap Vechtstromen maakte deze foto van het waterpeil op De Regge. (Foto: Vechtstromen).


De IJssel kreeg veel smeltwater te verwerken uit Duitsland en Zwitserland. (Foto: Twitter).


Het waterbergingsgebied Noordwaard in de Brabantse Biesboch liep volledig vol. (Foto: Twitter).