De BoerBurgerBeweging (BBB) en Water Natuurlijk zijn de grote winnaars van de waterschapsverkiezingen. De BBB is in 13 van de 21 waterschappen de grootste partij en Water Natuurlijk in vijf waterschappen. De opkomst voor de waterschapsverkiezingen is 53,1 procent. Op 30 maart worden de nieuwe waterschapsbestuurders geïnstalleerd.

In 2019 was de opkomst 51,3 procent. In waterschap Drents Overijsselse Delta was de opkomst het hoogst met 65 procent en in het hoogheemraadschap het Delfland het laagst met 44,8 procent. Voor de provinciale staten is de opkomst 58,3 procent tegenover 56,2 procent in 2019. De opkomst is in zijn geheel dus hoger uitgevallen dan in 2019.

BoerBurgerBeweging

Met de waterschapsverkiezingen waren er 518 zetels te verdelen in de waterschapsbesturen van de 21 waterschappen. De BoerBurgerBeweging (BBB) komt als nieuwkomer met 118 zetels de besturen binnen. Zij hebben daarmee 23 procent van alle gekozen zetels gewonnen. De partij heeft inmiddels verschillende verkenners aangesteld die op zoek gaan naar partijen waarmee de BBB een stabiele coalitie kan vormen. Zo gaat Bertus Cornelissen bij Waterschap Vallei en Veluwe aan de slag als verkenner. Hij is op dit moment wethouder in Putten namens de ChristenUnie. De afgelopen 25 jaar werkte Cornelissen in het ruimtelijk domein, zowel bij de gemeente, de provincie, de rijksoverheid en op Aruba.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de BBB Piet Zoon voorgedragen als verkenner. Hij was burgemeester van Hattem, Raalte, Reimerswaal en Veenendaal en gedurende een periode in 2019-2020 waarnemend dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Cora-Yfke Sikkema van Water Natuurlijk (de grootste partij bij de verkiezingen bij waterschap Noorderzijlvest) is gevraagd om als informateur op te treden in de eerste verkenningsfase op weg naar een nieuwe coalitie bij het waterschap. Zij is burgemeester van de gemeente Oldambt.

Waterschap Rivierenland

Marianne Kallen-Morren is aangewezen als verkenner voor Waterschap Rivierenland. Ze is op voorstel van de BBB benaderd als verkenner. Kallen-Morren is geen onbekende in het rivierengebied. Zo was zij onder andere eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht en waarnemend burgemeester van de gemeentes Neerijnen en Geldermalsen.

Waterschap Scheldestromen

Jan Lonink is op voorspraak van de BBB benoemd tot verkenner van een nieuwe coalitie bij waterschap Scheldestromen. De fracties van de politieke partijen waren unaniem akkoord met het voorstel van de fractievoorzitter van de BBB, Bastiaan van ’t Westeinde, om de Lonink aan te wijzen als verkenner. Dit gezien zijn grote bestuurlijke ervaring en bekendheid met het waterschap als oud-burgemeester van Terneuzen.

Water Natuurlijk

Water Natuurlijk komt na deze verkiezingsuitslag op 91 zetels. In 2019 wonnen zij nog 85 zetels. Nuancering is op zijn plaats want met de Flevoland-zetels van
Water Wonen Natuur Zuiderzeeland komt Water Natuurlijk uit op 97 zetels. “WWN is gelieerd aan Water Natuurlijk, groene waterschapspartij met hart voor blauw, die ook in andere waterschappen aan de verkiezingen deelneemt. Water Natuurlijk is een landelijke vereniging waarmee kennis en ervaring wordt gedeeld en verkiezingen worden voorbereid”, schrijft WWN op de site.
Hiermee zijn deze twee partijen de grote winnaars van deze verkiezingen. In dertien waterschappen is BBB aanzet om het bestuur te formeren, in vijf waterschappen neemt WaterNatuurlijk het voortouw.

Politieke verschuivingen

Ook de Partij van de Dieren kent een goede verkiezingsuitslag en is gegroeid van 17 naar 37 zetels in de waterschapsbesturen. De partij deed deze verkiezingen mee in meer waterschappen. Hun aandeel in de waterschapsbesturen is daarmee gegroeid van vier naar zeven procent. Het CDA, de VVD en 50plus zijn de grote verliezers deze waterschapsverkiezingen.

Lokale partijen

Het CDA gaat van 60 naar 35 zetels en de VVD van 70 naar 55 zetels. 50plus levert ook veel zetels in en gaat van 32 naar 10 zetels. Ook de lokale partijen leveren in ten opzichte van 2019. Toen hadden ze een aandeel van 17 procent in de besturen, dat is nu gezakt naar 11 procent. BvNL en JA21 deden voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen. BvNL krijgt één zetel in zes waterschappen. JA21 deed in vijf waterschappen mee en wint in al die vijf waterschappen ook één zetel. Op 30 maart worden alle verkozen waterschapsbestuurders geïnstalleerd. Bij de vorige verkiezingen in 2019 waren in juni in alle waterschappen de bestuurssamenstellingen bekend.

Eerdere berichten over de waterschapsverkiezingen 2023:
Boerenbelang in waterschappen goed vertegenwoordigd na verkiezingen
Veel opmerkelijke standpunten bij debatten waterschapsverkiezingen
Water Natuurlijk vs. BBB: wanneer is schoon water schoon genoeg?
Waterschapsverkiezingen worden ‘in kaart’ gebracht
Variabele zuiveringsheffing bovenaan lijstje AWP-verkiezingspunten
Wat valt er te kiezen bij Waterschapsverkiezingen?
Waterschappen worden politieker na de verkiezingen