Stoomkraker van BASF in Ludwigshafen (foto: BASF).

BASF sloot 9 oktober tijdelijk een fabriek in Ludwigshafen nadat ruim 300 kilo imidazol in de Rijn was geloosd. Rijkswaterstaat is meteen geïnformeerd door het Lagezentrum des Innenministeriums te Mainz (onder de vlag van het ICBR) en mat bij Bimmen-Lobith op 13 oktober een concentratie die ruim onder de 3 µg/l bleef. Daarom was er volgens de geldende afspraken tussen Rijkswaterstaat en de drinkwaterbedrijven geen reden voor verdere alarmering.

BASF meldde de lozing van de zeer zorgwekkende stof zelf aan Lagezentrum des Innenministeriums te Mainz. Dit is het dichtstbijzijnde van de in totaal zeven internationale hoofdwaarschuwingsstations die deel uit maken van het internationale waarschuwings- en alarmplan voor de Rijn. Dit plan is opgesteld door de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn (ICBR).

Het waarschuwings- en alarmplan van het ICBR heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met gevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen beïnvloeden te melden. Vervolgens kunnen de stations de autoriteiten en diensten die bevoegd zijn voor de bestrijding van calamiteiten waarschuwen. Om te bepalen wanneer een stof verwacht wordt bij een inname te zijn wordt gebruik gemaakt van het Rijnalarmmodel (een model waarmee de transporttijd van waterverontreinigingen wordt berekend).

Geen negatieve gevolgen

Volgens een perswoordvoerster van het ministerie van Milieu, Energie, Voedsel en Bossen van Rijnland-Palts op de site DAZ.online heeft de lozing geen negatieve gevolgen voor mens en milieu. Ze wijst erop dat de ongeveer 300 kilogram imidazol op het lozingspunt sterk zou zijn verdund door de huidige afvoer van de Rijn met circa 1.400 m3/ per seconde.

Daarom was er volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat geen reden om een ICBR waarschuwing uit te sturen. Wel is er een ICBR informatiemelding verzonden vanuit het Lagezentrum des Innenministeriums. Het verschil is dat er bij een waarschuwing meerdere partijen in de keten worden geïnformeerd over een lozing.

Bij een informatiemelding gaat Rijkswaterstaat afhankelijk van o.a. type verontreiniging en hoeveelheid geloosde stof echter wel de concentratie van de geloosde stof meten bij Bimmen-Lobith. “Er is dus correct gehandeld. Volgens de protocollen van het ICBR hoeft er immers geen waarschuwing uit als de gevolgen voor het aquatisch milieu te verwaarlozen zijn door de verdunning van de stof in de Rijn”, aldus de woordvoerder