Foto: Deltares
Onder andere Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Japan en India hebben zich onlangs in Nederland verzameld om te bespreken hoe ze zich kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, stormschade en kusterosie.

De landen werden bijeengeroepen door een groep internationale ngo’s en organisaties, zoals de Global Commission on Adaptation en Wetlands International. Zo kunnen beleidsmakers en technische experts samen aan een formele overeenkomst werken voor het aanpakken van deze groeiende dreigingen. In de delta’s en riviermondingen van de regio, in steden als Jakarta, Bangkok en Manilla, wonen meer dan 100 miljoen mensen die een overstromingsrisico lopen. Beleidsmakers staan voor een ingewikkelde uitdaging om de natuurlijke verdedigingsstructuren te onderhouden en een sociaal voordelige, klimaatbestendige infrastructuur te realiseren.

Traditionele oplossingen versus nieuwe methoden

Traditionele oplossingen, zoals dammen, waterkeringen en zeeweringen, hebben grote negatieve invloeden en verstoren hydrologische en sedimentaire processen. Organisaties als EcoShape en Wetlands International vragen aandacht voor nieuwe methoden zoals ‘Building with Nature’, bouwen met natuur, waarbij infrastructuurdesign wordt geïntegreerd met het herstel van ecosystemen die waarde toevoegen via kustbescherming, overstromingsbeheersing en het stimuleren van de visserij, recreatie en biodiversiteit. Building with Nature omvat een inclusief planningsproces waarin hydrologen, ecologen en bouwkundigen samenwerken met lokale gemeenschappen en overheden voor het ontwikkelen van duurzame oplossingen die zijn gericht op de lokale situatie.

Van klein experiment naar initiatief op landschapsniveau

Sinds 2012 heeft het Indonesische ministerie van Maritieme Zaken en Visserij het voortouw genomen en is het gaan samenwerken met internationale organisaties en lokale gemeenschappen om via deze methode degradatie en bodemdaling bij de kust van Java aan te pakken. Wat begon als een klein experiment in een enkel dorp, is uitgegroeid tot een initiatief op landschapsniveau dat zich over 20 kilometer kust en 13 districten uitstrekt en is gericht op rampenpreventie, klimaataanpassingen en de weerbaarheid van gemeenschappen. Dergelijke voorbeelden laten zien dat Building with Nature een effectieve methode is voor het aanpakken van de groeiende hoeveelheid klimaatrisico’s, maar het wordt maar langzaam overgenomen door de rest van Azië.

Door beleidsmakers, technische experts en diplomaten uit heel Azië samen te brengen voor een week vol events, waaronder een expertworkshop en een high level diner, willen de Global Commission on Adaptation, Wetlands International, Deltares, EcoShape en de Asian Development Bank een dialoog en uitwisseling van ideeën mogelijk maken, waardoor de methode sneller zal worden aangenomen in Azië.

Fundamentele verschuiving

“Building with Nature staat voor een fundamentele verschuiving; van het minimaliseren van de negatieve effecten naar het maximaliseren van de voordelen voor de samenleving en natuur. In veel kwetsbare gebieden is dit de enige mogelijke weg. Met de groeiende dreiging van klimaatverandering en de gevaren van het verlies van wetlands is het van levensbelang dat we deze noodzakelijke maatregelen zo snel mogelijk opschroeven,” aldus Jane Madgwick, Chief Executive Officer van Wetlands International en medeorganisator van de week.

Het Global Center on Adaptation werkt nu samen met de Global Commission on Adaptation aan het uitbrengen van een speerpuntrapport vooruitlopend op de VN-klimaattop op 23 september 2019.

Patrick Verkooijen, Chief Executive Officer van het Global Center on Adaptation en Managing Partner van de Global Commission on Adaptation zei het volgende: “Adaptatie in samenwerking met de natuur heeft enorm veel voordelen, zowel op direct economisch gebied als op het vlak van minder makkelijk in cijfers uit te drukken sociale en economische effecten. Initiatieven als Building with Nature, die de weerbaarheid tegen klimaatinvloeden verbeteren, moeten op grote schaal worden toegepast. Samen met ons kantoor in Peking hoop ik dat andere landen in Azië zullen leren van de ervaringen in Indonesië met het toepassen en uitbreiden van bestaande adaptatieoplossingen. Geen land ter wereld kan deze problemen alleen oplossen zonder hulp.”

Henk Nieboer, Directeur van EcoShape: “Vanaf 2008 hebben we hier bij EcoShape door middel van een aantal pilotprojecten een schat aan kennis vergaard over het ontwerpen en inzetten van Building with Nature-oplossingen. Elke oplossing wordt samen met de lokale belanghebbenden ontwikkeld op basis van een systematische analyse van de omgeving. We integreren economische, maatschappelijke en ecologische waarden in het ontwerp om zo tot een uitvoerbaar en duurzaam model te komen.”

Isao Endo, Environmental Specialist, Asian Development Bank: “Een investering in natuurlijk kapitaal kan meerdere voordelen opleveren, zoals het herstellen van kritieke ecosystemen, het verbeteren van de weerbaarheid tegen klimaatgevolgen en rampen, en het realiseren van leefbare steden. Vroeg in de ontwikkeling van de plannen en het beleid moet rekening worden gehouden met de waarde van het natuurlijk kapitaal en de ecosysteemservices en met de sociale en ecologische kosten als ze verloren gaan. Natuurlijke oplossingen met ecosysteem- en biodiversiteitgevoelige opties moeten standaard deel uitmaken van de investeringen in het verbeteren van ecologische duurzaamheid.”

Bregje van Wesenbeeck, Ecoloog bij Deltares, voegde er aan toe: “De dreigingen waar we nu wereldwijd mee te maken hebben, zoals klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, zorgen dat we snel een nieuwe manier moeten vinden om onze kusten en rivieren te beheren. En onderdeel van de oplossing is het opnemen van natuur en biodiversiteit in de infrastructuur en stedelijke ontwikkeling. Hoewel over natuurlijke oplossingen nog veel onzeker en onbekend is, moeten we ze al tijdens de ontwikkeling van dit kennisgebied inzetten.”