Het duurt nog even voordat geïnteresseerde jonge kandidaatbestuurders ook daadwerkelijk bij de bestuursvergadering van een waterschap mogen aanschuiven. De AWP werft met name voor de verkiezingen van 2023 (foto: Paul Diks / waterschap Vallei en Veluwe).

De Algemene Waterschapspartij (AWP) zoekt jonge kandidaatbestuurders voor de waterschappen. De partij heeft voor de verkiezingen op 20 maart vijf nieuwe twintigers geworven, maar wil er meer. “We willen jonge waterprofessionals klaarstomen voor een plek op de kieslijst in 2023”, aldus AWP-voorzitter Ron van Megen. De partij blijft daarom actief werven op hogescholen en universiteiten.

De AWP spreekt studenten aan via social media, de nieuwsbrieven van wateropleidingen en in persoonlijke ontmoetingen. Afgelopen zomer wist de partij zo al een vijftal jonge waterprofessionals te interesseren voor een rol in het waterschapsbestuur. De studenten zijn afkomstig van de TU Delft, WUR in Wageningen en verschillende hogescholen met opleidingen watermanagement en civiele techniek. De vijf twintigers zijn te vinden op AWP-kandidatenlijsten van vijf verschillende waterschappen.

Nog even geduld…
Nu de waterschappen extra publieke aandacht krijgen in de aanloop naar de verkiezingen, hoopt de AWP met haar wervingscampagne te kunnen profiteren van die publiciteit. Mocht het lukken nieuwe jonge belangstellenden voor waterschapsbesturen aan te trekken, dan moeten die nog wel even geduld hebben voor ze aan de bestuurstafels kunnen aanschuiven. De definitieve kieslijsten voor de aanstaande verkiezingen zijn immers al vastgesteld. De AWP vindt dat geen probleem: zij wil juist nieuwe kandidaten binnenshuis een ervaringsplaats bieden, om ze klaar te stomen voor een bestuursfunctie na de verkiezingen in 2023.

Meesters en gezellen
“Dat pakken we graag heel gedegen aan”, zegt Van Megen. “De nieuwe kandidaten gaan in een ‘meester-gezelmodel’ aan het werk. De gezellen doen in de coulissen van de waterschapspolitiek bestuurservaring op. Ze werken, samen met een zittende AWP-waterschapsbestuurder, mee aan het voorbereiden van commissievergaderingen. Voor waterprofessionals is dat een boeiende ervaringsplaats waarin ze niet alleen veel met techniek te maken krijgen, maar ook met bestuur en besluitvormingsprocessen.”