AWP: financier klimaatmaatregelen gedeeltelijk via waterschapsbelasting

Door de aanhoudende droogte in Nederland stijgt de waterschapsbelasting. Die verwachting sprak de voorzitter van de Unie van Waterschappen Hans Oosters uit in NRC. De Algemene Waterschapspartij suggereerde eerder al om via de waterschapsbelasting ook een deel van de kosten voor de noodzakelijke klimaatmaatregelen te financieren.

Oosters twijfelt of er met de extremere weersomstandigheden voldoende geld is voor de taken van de waterschappen: waterbeheer, onderhoud van waterkeringen en afvalwater zuiveren. Deze zomer kampen veel waterschappen met vakantieproblemen. Er is minder personeel, terwijl de droogte juist voor meer werk zorgt. Oosters pleitte in NRC ervoor zowel in droge als natte periodes meer water uit rivieren op te slaan, om problemen in de toekomst te voorkomen.

Waterkwetsbaarheidsscan
De AWP stelt dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op de korte termijn vrijwel geen geld heeft voor klimaatmaatregelen, maar benadrukt dat de klimaatverandering niet wacht. De AWP verwijst naar de in juli verschenen waterkwetsbaarheidsscan Bluelabel, ontwikkeld door onder meer Achmea Nelen & Schuurmans. De scan bracht volgens de initiatiefnemers voor het eerst in Nederland voor bijna acht miljoen panden in kaart of er tijdens hoosbuien water in kan stromen.

Deltafonds
De AWP vindt het verder geen goed idee om het geld weg te halen uit het Deltafonds, dat specifiek is bedoeld voor veilige dijken en voor extra zoetwater in tijden van droogte. De Tweede Kamer nam in de week voor het zomerreces unaniem een motie aan van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, die de Waterwet zodanig wil aanpassen dat het mogelijk wordt om maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van wateroverlast te subsidiëren uit het Deltafonds. De Algemene Waterschapspartij, die niet in de Tweede Kamer zit, vindt dit zeer zorgwekkend. “Het Deltafonds is specifiek bedoeld voor de waterveiligheid, zodat onze dijken en keringen uiterlijk in 2050 aan onze eigen normen voldoen. Dit moet omdat door de klimaatverandering de zeespiegel stijgt. Is dit plotseling minder belangrijk?”, vroeg Hans Middendorp, vice-voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP) zich eerder op WaterForum online af.