André Hammer beëdigd als bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft André Hammer beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Breun Breunissen op als lid van de fractie Bedrijven. Breunissen verliet onlangs het waterschapsbestuur, omdat hij wethouder is geworden van de gemeente Raalte. Hammer is senior partner van Marxveld Business Consultants B.V. Hij gaf leiding aan vele (inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Momenteel kan hij worden ingehuurd als coach bij het vaststellen en realiseren van lange termijn bedrijfsdoelstellingen. André was in 2020 fractievolger van de fractie Bedrijven in het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta en woont in Vollenhove.