Algenradar ziet de blauwalg komen

Het nieuwe zwemseizoen staat voor de deur, het weer wordt beter, de vakanties komen eraan. De tijd om weer lekker in natuurwater te zwemmen. Dat kan ook op veel plekken in Nederland, maar niet altijd is de waterkwaliteit goed genoeg.

Bijvoorbeeld door het voorkomen van blauwalgen. Ze heten zo en zien er uit als algen, maar het zijn eigenlijk bacteriën die voor mens en dier gevaarlijke gifstoffen produceren.

Ook vormen ze drijflagen die, als ze te lang blijven liggen, gaan rotten. Zo zorgen die rottende lagen voor stankoverlast en zuurstofloosheid in het water waardoor vissen dood gaan. Waterschappen doen er van alles aan om overlast te voorkomen, maar het blijft moeilijk als je de blauwalgen niet van tevoren ziet aankomen.

 

Overlast door blauwalgen voorspellen

Deltares is daarom twee jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van een computermodel om overlast door blauwalgen te voorspellen, de AlgenRadar. Het model voorspelt overlast door blauwalgen aan de waterbeheerder zodat zij op tijd en dus effectiever maatregelen kunnen nemen. Ook zwemmers kunnen we met de AlgenRadar van tevoren waarschuwen voor blauwalgen. De eerste versie voorspelt overlast door blauwalgen al vrij goed. Samen met de waterbeheerders werken we hard aan verbeteringen.

Meehelpen de AlgenRadar te verbeteren

U kunt helpen bij het verbeteren van de AlgenRadar door foto’s te maken van het water bij de zwemstrandjes in recreatiegebied t Twiske, en de Lijte bij het Paterswoldsemeer. Met deze foto’s kunnen we dan nagaan of de voorspellingen van de AlgenRadar kloppen. Stuurt u de foto’s van het water op naar AlgenRadar@Deltares.nl en vermeld datum, tijdstip en de locatie (‘t Twiske of de Lijte).