Na de reparatie van de persleiding heeft waterschap Rijn en IJssel de stuw Warken weer open gezet. Daardoor kan het water weer doorstromen in de richting van Warnsveld en Zutphen. (foto: Waterschap Rijn en IJssel).

De breuk in de persleiding van het waterschap, die van Borculo via Lochem naar Zutphen loopt, is gerepareerd en het transport van het afvalwater van FrieslandCampina naar de rioolwaterzuivering in Zutphen is weer hersteld. De komende periode blijft waterschap Rijn en IJssel het transport door de persleiding intensief monitoren.

Begin november brak de leiding die eigendom is van waterschap Rijn en IJssel door een onbekende oorzaak. Daardoor stroomde afvalwater vanuit de droogtorens van FrieslandCampina in het riviertje De Berkel. Duizenden vissen vonden de dood en het afvalwater van de productielocaties werd tijdelijk opgeslagen in een reservoir van Rijkswaterstaat en in een schip. Terwijl er met man en macht aan een oplossing werd gewerkt, ging de productie bij FrieslandCampina ‘gewoon’ door.

Stopzetten
“Wij kunnen de processen van onze productielocaties, waaronder onze droogtorens niet zomaar stilzetten”, vertelt woordvoerder Jan-Willem ter Avest van FrieslandCampina. Onze productielocaties in Lochem en Borculo zijn belangrijke schakels in onze zuivelverwerkingsketen. Consumenten in binnen- en buitenland zijn afhankelijk van de kindervoeding en net zoals andere afnemers van onze ingrediënten. Bovendien blijven koeien ook gewoon melk geven. Het kost tijd om elders ruimte te vinden. We hebben de afgelopen tijd steeds in nauw overleg met het waterschap naar oplossingen gezocht. Als het nodig was hadden we de productielocaties helemaal stil gelegd, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.”

Kosten
Ter Avest benadrukt dat het waterschap en FrieslandCampina er alles aan hebben gedaan om de schade te beperken. Hij wil dan ook niet vooruit lopen op de schade die is ontstaan en een eventuele verdeling van de kosten. De oorzaak van de breuk wordt op dit moment onderzocht door ingenieursbureau Tebodin en de resultaten van dit onderzoek laten nog even op zich laten wachten. Ook vindt er op dit moment onderzoek plaats naar de vervuiling van bodem, oevers en water. Aan de hand van de uitkomsten worden zo snel en zorgvuldig mogelijk passende maatregelen genomen.

Neo-alginaat
FrieslandCampina en Waterschap Rijn en IJssel zijn goede partners als het gaat om de behandeling van afvalwater. Zij sloten in 2016 een overeenkomst over de levering van het afvalwater, het restwater dat overblijft na het drogen van de melk. Het waterschap bouwt in Zutphen een fabriek voor de productie van neo-alginaat, een grondstof met toepassingen in onder meer de land- en tuinbouw en betonindustrie. De nieuwe grondstof wordt vanaf voorjaar 2019 gewonnen uit gezuiverd restwater van de zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina te Borculo en Lochem.