De Middensluis in Terneuzen (foto: aannemerscombinatie Sassevaart).

Aannemerscombinatie Sassevaart voert donderdag 7 mei een proef met explosieven uit ten oosten van de Middensluis in Terneuzen. Doel van de kleine gecontroleerde explosies op testmateriaal is om geluid en trillingen in de omgeving te kunnen meten. Zo bepaalt de aannemerscombinatie de hoeveelheid explosieven die in 2021 nodig is voor de sloop van de Middensluis zonder dat er schade ontstaat in de omgeving.

De aannemerscombinatie installeerde enkele dagen voor de proef aanvullende meetapparatuur in de omgeving om geluid en trillingen te meten en in de gaten te houden. Donderdagochtend 7 mei zetten ze het terrein af en installeren ze de springstoffen op testmateriaal. De proefschoten vinden plaats met tussenpozen. Tijdens iedere explosie worden geluid en trillingen gemeten. Als deze binnen de normen blijven, volgt pas een volgende explosie met iets meer springstof. Zo bepaalt de aannemerscombinatie hoeveel springstof ingezet kan worden bij de daadwerkelijke sloop van de Middensluis.

Wegverkeer ligt stil

Tijdens de praktijkproef, die circa anderhalf uur duurt na de ochtendspits, ligt het doorgaande wegverkeer op het sluizencomplex een aantal momenten kort stil. De afsluiting is kort voor aanvang van de proefschoten en op gepaste afstand van het terrein van de Middensluis. De proefschoten vinden plaats tijdens het nivelleren, het verhogen of verlagen van het waterpeil, in de Oostsluis. De Middensluis is op dat moment niet in bedrijf in verband met laagwater. De proefschoten kunnen in de omgeving te horen zijn. De praktijkproef is niet te zien vanaf de weg.

Onder water slopen

Het plan is om de Middensluis onder water te slopen, in vakjargon nat slopen. Hierbij zet de aannemerscombinatie dus mogelijk explosieven in. In de uitvoering is ruime ervaring met deze sloopmethode bij projecten in binnen- en buitenland. Ook wordt een ervaren springmeester ingezet om het sloopproces te begeleiden. Eind 2021 start de sloop van de Middensluis die een klein jaar zal duren. De aannemerscombinatie ruimt zo’n 64.000 m3 puin en voert 7.000 houten palen af.

Betere toegang

De Nieuwe Sluis in Terneuzen moet voor een betere toegang en vlottere doorstroming zorgen vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid, stelt opdrachtgever De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis.