Voedingsduiker bij kanaal WN (foto: RWS).

De aanleg van een sifon om zoet water van de Willemsvaart naar de Noordervaart over te zetten is vertraagd, meldt Rijkswaterstaat. Dat is een tegenvaller voor waterschap Aa en Maas, stelt dijkgraaf Lambert Verheijen. “Wij werken er immers hard aan om de aanvoer en de verdeling van zoet water in het waterschap te vergroten. Zeker in deze droge tijden extra belangrijk.”

Rijkswaterstaat zou dit jaar starten met het vergroten van de wateraanvoercapaciteit naar de Noordervaart. Ook de verbetering van de waterdoorvoer van de Zuid-Willemsvaart,door de aanleg van een extra aanvoerduiker bij Sluis 15, hoort bij de werkzaamheden. Daarnaast wordt de sifon in het voedingskanaal, die onder het kanaal Wessem-Nederweert loopt, vervangen. De werkzaamheden staan over een aantal jaren verdeeld in de planning.

Vergroting aanvoercapaciteit

Waterschap Aa en Maas had met RWS afgesproken om de aanvoercapaciteit van 3,6 m3/s te vergroten naar 5,4 m3/s. Dat gaat in ieder geval voor deze zomer niet lukken, meldt RWS. Zo moet er nog een aanbestedingsprocedure komen. Verheijen vindt de vertraging vervelend, maar benadrukt dat de extra aanvoer van water niet voor 2020 was gepland. De werkzaamheden zouden wel in 2020 starten om in 2022 de wateraanvoer en waterdoorvoer gereed te hebben.

Zorgen over financiering

De dijkgraaf maakt zich ook zorgen of er wel genoeg geld voor het project is. Rijkswaterstaat gebruikt middelen uit het Deltaprogramma. Deze week vindt hierover bestuurlijk overleg plaats. Dan moet blijken of er genoeg geld is om het project uit te kunnen voeren. Momenteel is er nog zes miljoen euro nodig om het project te realiseren.