Nieuwe teamleden bij de EmissieRegistratie (ER) Deltares

Sinds half januari zijn er 3 nieuwe gezichten aangesloten bij de EmissieRegistratie Water. Kees Wesdorp, Kevin Ouwerkerk en Naomi Lamers zijn de nieuwe junior adviseurs/onderzoekers bij Deltares. Op de afdeling bodem- en grondwaterkwaliteit gaan zij een inwerktraject in om, onder leiding van Petra Krystek, het ER team uit te breiden. Eveneens is sinds medio 2022 Steven Kelderman van de afdeling waterkwaliteit en ecosystemen als junior adviseur/onderzoeker in de ER actief.