Na 25 jaar kan dijkreconstructie in Duitsland eindelijk van start

Tussen de Duitse dorpen Bienen en Praest (gemeente Emmerich) reconstrueert Martens en Van Oord de dijk over een lengte van bijna vier kilometer. De eerste plannen voor de dijkconstructie dateren al van 25 jaar geleden. Na een lang vergunningentraject is nu eindelijk de aanleg van de dijk van start gegaan.

Tussen de dorpen Bienen en Praest wordt de dijk over een lengte van 2,7 kilometer circa honderd meter landinwaarts verplaatst. In de dorpen zelf wordt de dijk in het tracé van de oude dijk aangelegd. De vrijkomende grond uit de oude dijk wordt hergebruikt in de nieuwe dijk. Daarnaast wordt voor de noodzakelijke verzwaring van de dijk zand en klei vanuit de omgeving aangeleverd. De planning is dat het project uiterlijk eind 2020 zal worden afgerond.

Meer ervaring bij de oosterburen
Voor Martens en Van Oord (MvO) is dit niet het eerste project in Duitsland. Tussen 2011 en 2013 legde het bedrijf ook een dijk met wegconstructie aan tussen Wardt en Vynen (nabij Xanten). “We hopen dat het project in Bienen-Praest net zo goed verloopt als het project nabij Xanten”, aldus Bart Hubers, projectleider bij MvO. Xanten gold voor het bedrijf als de eerste buitenlandse ervaring. MvO liet destijds al weten de komende jaren zijn pijlen vooral te willen richten op de buurlanden Duitsland en België.