Een stabiele bedrijfsvoering met 24/7 sturing van de slibontwatering verlaagt het polymeer-verbruik (PE) met zo’n tien procent en dringt daarmee de operationele kosten van de rioolwaterzuivering terug. Royal HaskoningDHV’s virtuele operator Aquasuite MINE, een softwareoplossing die kunstmatige intelligentie (AI) toepast, maakt dat mogelijk. Als beheerder van 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties koos Waterschap Vallei en Veluwe er als één van de eerste voor. Procestechnoloog Frank van de Grootevheen van het waterschap vertelt over die keuze, het resultaat en de verwachtingen.

Bij de verwerking van zuiveringsslib in een slibontwateringsinstallatie heeft een procesbeheerder voortdurend te maken met variërende (slib)karakteristieken, zeker als er op locatie ook zuiveringsslib van externe locaties wordt ontwaterd. Frank van de Grootevheen: “We willen de beste balans tussen kosten, energiegebruik en milieubelasting. We zoeken daarom voortdurend naar manieren om het proces te optimaliseren, de slibafvoer te beperken en het chemicaliënverbruik terug te dringen.”

Continue optimale besturing
In de traditionele situatie zorgt een procesbeheerder er overdag voor dat de zuivering optimaal presteert. Frank van de Grootevheen: “Maar als de operator naar huis gaat, wordt de installatie vaak in een veilige modus gezet. Daardoor ontstaan er ’s nachts geen problemen, maar heb je ook meer schommelingen, dus niet continu een optimaal resultaat. Met Aquasuite MINE van Royal HaskoningDHV bereiken we dat wel, handmatig ingrijpen is nauwelijks nog nodig”.

De module verzamelt alle relevante data van het slibontwateringsproces, voorspelt met behulp van geavanceerde machine learning algoritmes het verloop van het proces en geeft een advies voor een optimaal presterende installatie. Het advies en de streefwaarden worden aangeboden aan de eigen besturing van de rioolwaterzuivering. Voor elke locatie kan er geschakeld worden tussen de conventionele regeling, handbediening of de virtuele operator van de ontwateringsmodule. Frank van de Grootevheen: “Het kostte in eerste instantie de nodige tijd om de virtuele operator goed in te regelen en te voorzien van goede data. Sinds dat op orde is, maakt de module de besturing van de slibontwatering een stuk makkelijker. De bedrijfsvoering is stabieler en het PE-verbruik is met zo’n tien procent teruggedrongen. Daarnaast wordt de kwaliteit minder persoonsafhankelijk, ook als de meest deskundige collega op vakantie is.”

Een hoger drogestofgehalte van het slib verlaagt de transport- en vooral verwerkingskosten, en daarmee de CO2-uitstoot. Frank van de Grootevheen: “Daarvoor moeten we eerst onze centraatmeting goed voor elkaar hebben. We kijken nu samen met mensen van Royal HaskoningDHV hoe we dat kunnen verbeteren. Ik verwacht dat we daar nog stappen in gaan zetten. Slibontwatering hebben we op drie locaties. We zijn nu, na de start in Amersfoort, bezig met de uitrol in Ede. Daarna gaan we, op basis van de bereikte resultaten, kijken of ook Apeldoorn kan volgen.”

Innovatiekansen benutten
Zowel Waterschap Vallei en Veluwe als Royal HaskoningDHV zijn tevreden met de resultaten. De keuze voor de slibontwateringsmodule van Aquasuite MINE past perfect in de aanpak van waterschap Vallei en Veluwe om innovatiekansen te benutten. Frank van de Grootevheen: “In de Waterfabriek in Wilp werken we bijvoorbeeld aan een vernieuwend zuiveringsproces waarin we grondstoffen, die we mogelijk kunnen onttrekken, uit het rioolwater halen en opwerken voor hergebruik. We hebben dat concept samen met Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos ontwikkeld. Daarnaast gaan we bij de rioolwaterzuivering in Epe de nieuwe duurzame grondstof winnen.”

Wilt u meer weten over hoe u een duurzame sliblijn kunt realiseren met behulp van de virtuele operator Aquasuite?

Op 24 september om 11 uur vindt het webinar “Verduurzaming van de sliblijn met behulp van de virtuele operator” plaats. U kunt zich nog vandaag inschrijven.

Voor meer informatie, bezoek www.aquasuite.ai of mail naar aquasuite@rhdhv.com