11% vaker legionella in drinkwatermonsters aangetroffen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronapandemie konden of wilden sommige eigenaren van gebouwen en inpandige leidingnetwerken minder aandacht besteden aan de beheersing van legionella. Dit heeft er waarschijnlijk toe geleid dat er tijdens de coronaperiode 11% vaker legionellabacteriën zijn aangetroffen in het drinkwater. Dat blijkt uit recentelijk onderzoek uitgevoerd door de ENVAQUA Expertgroep Legionella naar de kwaliteit van circa 20.000 drinkwatermonsters.

29,4% van de genomen monsters bleek legionella te bevatten, waar dat in 2019 nog 26,4% was. Met name in juli is er veel vaker Legionella in een vergelijkbaar aantal monsters aangetroffen dan een jaar eerder. Bovendien zijn de aangetroffen concentraties hoger en is vaker dan in 2019 de ziekteverwekkende legionella pneumophila aangetroffen, ten opzichte van de minder gevaarlijke Legionella non-pneumophila.

2020 2019 verschil
%besmet %besmet  
maart     25,8 25,1 0,7
april     29,7 22,7 7,0
mei     30,2 26,9 3,2
juni     23,7 26,7 -3,0
juli     34,6 24,8 9,8
augustus     30,8 29,8 1,0
september   30,8 29,1 1,7
gemiddelde periode maart t/m september   29,4 26,4 2,9

 

Sinds de uitbraak van legionellose in Bovenkarspel in 1999 – waarbij 32 doden vielen en meer dan 200 ernstig zieken – is de beheersing van legionella in Nederland een belangrijk onderwerp. De beheersing gebeurt door binneninstallaties goed te ontwerpen, door te monitoren en risicoanalyses te maken, door beheersplannen op te stellen en uit te voeren en door legionella te bestrijden waar dat nodig is.